Riskhantering


CHEF FÖR AFFÄRSOPTIMERING PÅ UC

Riskhantering är en naturlig del av bankers dagliga affärsverksamhet. Att upprätta och fortlöpande uppdatera företagets riskpolicy kan därför betraktas som en nödvändighet för verksamhetens långsiktiga fortlevnad. 
Kreditbedömningen utgör ofta första steget på en kundrelation, det är därför viktigt att riskhanteringspolicyn integreras med affärsverksamheten.

– Banker kommer alltid att behöva hantera risker, men det gäller att placera riskhanteringen i ett större sammanhang och betrakta riskpolicyn som ett affärskontrollerande dokument. Utmaningen för banker och kreditinstitut består i mångt och mycket i att hitta rätt balans mellan att vårda kundrelationer, tillvarata affärsmöjligheter och att kontrollera risknivån, säger chefen för affärsoptimering på UC.

Han menar att bankers riskpolicy fyller tre viktiga syften: den ska säkra efterlevnaden av interna och externa regelverk, balanseras i förhållande till hur banken vill att deras kreditportfölj ska utvecklas och vilken risk de räknar med i sina affärskalkyler.

– Riskhantering handlar förstås även om kundens bästa, att hitta rätt balans mellan att efterleva regleringar och att kunna erbjuda tjänster som hjälper kunden att uppnå sina visioner och mål, säger han.