Weekly News

Ökad reglering i fintecbranschen

Dec 15, 2016

Fintech är en bransch som i hög grad styrs av lagar och regler. Företag som utvecklar betalningslösningar eller andra finansiella tjänster behöver hålla sig uppdaterade kring de juridiska krav som gäller, både ur ett IT-rättsligt och finansregulatoriskt perspektiv. Tekniken riskerar annars att bli onödigt kostsam eller oanvändbar.

Hitta rätt balans

Dec 15, 2016

Riskhantering är en naturlig del av bankers dagliga affärsverksamhet. Att upprätta och fortlöpande uppdatera företagets riskpolicy kan därför betraktas som en nödvändighet för verksamhetens långsiktiga fortlevnad. 

Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering

Dec 15, 2016

Risk Management har sitt ursprung från USA och blev ett begrepp under mitten av 1950-talet. Det var de stora industrierna som efter krigsslutet sökte nya sätt för att hantera dyra försäkringskostnader. Den som startade processen var professor Wayne Snider, Pennsylvania University, som ansåg att industrins försäkringshandläggare borde bli Risk Managers.

Förstärk skyddet mot företagskapningar

Dec 15, 2016

Problematiken med ID-kapningar ökar lavinartat, även bland företag. Att kapa ett företags identitet är ofta lättare än att kapa en privatpersons identitet, vilket gjort att allt fler cyberbrottslingar inriktar sig på lukrativa företagskapningar. 

TIDIG RISKBEDÖMNING SPARAR RESURSER

Dec 15, 2016 Planering av samhällsprojekt med goda riskbedömningar av allmänhetens påverkan från farligt gods, luftföroreningar och buller, kan i slutändan spara tid och pengar om de görs i ett tidigt skede.