Weekly News

Var försiktig med ketchupflaskan!

Jun 21, 2017

Under två årtionden har vi klagat på att det byggs för lite bostäder. Mellan 1994 och 2014 byggdes det i snitt 21 000 bostäder om året. Samtidigt växte befolkningen med 47 000 personer om året. För varje nybyggd bostad har det alltså tillkommit 2,2 personer. I det befintliga bostadsbeståndet bor det däremot i genomsnitt 1,9 personer i varje bostad, en siffra som varit rätt stabil de senaste årtiondena. Skillnaden mellan 2,2 och 1,9 kan låta liten men utdragen över en tjugoårsperiod innebär den att betydande obalanser skapats. Framför allt verkar det finnas ett kraftigt underutbud av hyresbostäder i storstadsregionerna, åtminstone att döma av kommunernas bostadsköer.

Det lönar sig att lämna bort bokföringen

Mar 1, 2017

Många företagare tycker bokföring är ett nödvändigt ont. Det upplevs som krångligt samtidigt som man är orolig för att göra fel. Ett gott råd är därför att ta hjälp av ett proffs.

Hållbara investeringar

Jun 30, 2016 Världens ökande medvetenhet om de globala utmaningar vi står inför har ökat markant på senare år. Det fick först genomslag i tillverkningsindustrin och har på senare år haft stark påverkan även på många andra branscher, däribland den finansiella sektorn. Sakta men säkert har hållbarhet utvecklats till en integrerad och självklar del av investeringsverksamheter runtom i världen.

En affärsmodell för att utrota fattigdom

Jun 30, 2016

Den svenska utvecklingsfinansiären Swedfund har en bevisad affärsmodell mot fattigdomsbekämpning. Och att skapa jobb är helt centralt för att ge långsiktig effekt.

– Nyckeln är och kommer att vara jobbskapande genom hållbart företagande. Swedfund har byggt erfarenhet och kunskap i över 35 år i utsatta länder och tillsammans med näringslivet, civilsamhälle och myndigheter vet vi vad som måste göras, säger Anna Ryott, VD på Swedfund.

Investeringar i oljemarknaden är mer attraktiva än någonsin tidigare

Jun 30, 2016 Världsmarknadspriset på olja befinner sig för närvarande på en historiskt låg nivå, prisnivån har på senare år sjunkit i en takt som inte förkommit sedan 1930-talet. Samtidigt är oljepriserna sakta men säkert på väg upp, vilket innebär att investerare som vill inkludera ett attraktivt råvaruinslag i sin portfölj just nu har ett gyllene tillfälle att ta del av en intressant möjlighet.

Den spanska fastighetsmarknaden är het bland svenskar

Jun 30, 2016 Spanien har länge varit en populär semesterdestination för manga svenskar. Många som tillbringat mycket tid i Spanien har utvecklat en förkärlek för landet, vilket bidragit till att antalet svenskar som investerar i lägenheter och hus i Spanien har ökat snabbt det senaste året. Det finns många anledningar till att investera i boende i Spanien. Utöver landets många kvaliteter så är fastighetsmarknaden dessutom på väg upp.

Svensk OPS- modell möjliggör mer investeringar i nödvändig infrastruktur

Jun 30, 2016 Sverige ligger efter andra länder när det gäller att använda upphandlingsformer som stimulerar innovation och lägsta totalkostnad. Globala erfarenheter visar att infrastrukturprojekt som genomförs i samverkan mellan offentlig och privat sektor blir klara i tid, på budget och innehåller innovativa lösningar. Sverige bör dra lärdom av andra länders upphandlingsmodeller och ta fram en svensk modell för OPS, Offentlig-privat samverkan. Det skulle även tillgängliggöra infrastruktursektorn som en intressant investeringsmöjlighet för fler institutionella investerare.

Torbjörn Törnqvist utvecklas som VD för globala Gunvor Group

Jun 30, 2016 Torbjörn Törnqvist inledde sin karriär på oljebolaget BP och arbetade därefter på oljehandelsbolaget Scandinavian Trading Company i London. Därefter blev han VD för ett annat oljehandelsbolag, Inter Maritime Group, med bas i Schweiz. 1995 började Torbjörn bedriva egna oljeaffärer med huvudfokus på den ryska marknaden. 2000 grundade han Gunvor Group tillsammans med Gennadj Timtjenko.

Stabilisera din sparportfölj med hedgefonder

Jun 30, 2016 Allt fler investerare väljer att se över sin sparportfölj och värdesäkra sitt sparande genom att investera i hedgefonder som genererar avkastning, oavsett hur aktie- eller räntemarknaden utvecklas. För den som vill ha ett tryggt inslag i sin portfölj är det klokt att se över sina innehav och sin riskfördelning så portföljen är robust den dag då räntorna börjar stiga.

Peer-to-peer

Jun 7, 2016 Låneförmedlare som förmedlar lån från privata långivare till låntagare, så kallad peer-to-peer-finansiering, är ett etablerat fenomen i många länder och växer nu snabbt även i Sverige. Peer-to-peer-finansering kan vara ett intressant investeringsalternativ för placerare som vill komplettera sina investeringsportfölj med en investeringsform som inte korrelerar med aktiemarknadens utveckling.