Weekly News


Internet of things revolutionerar näringslivets affärsmöjligheter

Sep 5, 2017 IoT, internet of things, står för en revolution av samma omfattning som den industriella revolutionen en gång var. Näringslivets utvecklings-och effektiviseringspotential med hjälp av IoT är mycket hög. IoT kan bland annat bidra till att omvandla traditionella produkterbjudanden till mer mångfacetterade tjänsteerbjudanden.

Future by Lund

Sep 5, 2017

Future by Lund är en innovationsplattform för utvecklingen av hållbara, attraktiva städer. Här samlas nya och etablerade aktörer sida vid sida för att tänka stort och smått om hur morgondagens samhälle och stadsmiljö kommer att se ut.

Viktigt att ta tillvara på dold kompetens

Sep 5, 2017 Öresundsregionen står sig väl i IT-konkurrensen med många framgångsrika företag. Men himlen är inte bara ljusblå. Vid horisonten finns orors moln som stavas kompetensförsörjning.

– Branschen som helhet måste bli bättre på att hitta och ta tillvara på den kompetens som finns, men också på att upptäcka nya, dolda talanger, säger Patrik Duckert.

GDPR kan utvecklas till en förtroendeskapande resurs för företag

Sep 5, 2017 Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som ska börja tillämpas i maj 2018, är en lagändring som berör såväl stora som små företag som hanterar någon form av personuppgifter. Om GDPR hanteras på ett strategiskt smart sätt kan det utvecklas till en värdefull tillgång, inte minst eftersom hanteringen av personuppgifter på senare år har blivit en allt viktigare faktor för att etablera förtroende mellan kund och leverantör.

IUC Syd arbetar för industrins utveckling och konkurrenskraft

Sep 5, 2017 Svensk industri står inför stora utmaningar men också möjligheter. Det handlar om allt från digitalisering till nya affärsmodeller men också hur man når ut till nya kunder runt om i världen. IUC Syd uppgift är att fungera som en utvecklingspartner och mötesplats för industriell utveckling och tillväxt med främst små och medelstora företag i fokus.

Smarta städer ska göra oss smartare

Jul 10, 2017

Det pratas onekligen en hel del om smarta städer just nu och intressent kommer sannolikt inte att svalna av märkbart framöver. Men vad är egentligen en smart stad och vad innebär det rent konkret för invånarna och deras livskvalitet? Konsultföretaget Evry har tagit frågeställningen på allvar och identifierat en rad faktorer som påverkar och kan påverka utvecklingen.

Resurs Bank hjälper leverantörer driva e-handel med återförsäljare

Jun 9, 2017

För leverantörer eller franchisegivare har det hittills varit komplicerat att driva e-handel. Om e-handeln sköts centralt, riskerar leverantören att ta affärer från sina återförsäljare och pengarna som kommer in riskerar att hamna hos leverantören istället för hos återförsäljaren. Detta medför samtidigt att leverantören blir ansvarig för garanti, returhantering och support. 

Digitala lösningar effektiviserar vården

Jun 9, 2017

Ascom förser vårdsektorn med mobilitet och lösningar för att kommunicera och implementera ett bättre arbetsflöde. Från radiokommunikationsteknologier för 60 år sedan till lösningar för ett effektivare vårdflöde i dag.

Veidekke effektiviserar byggbranschen

Jun 1, 2017

Produktivitetsutvecklingen i den fasta industrin jämfört med byggindustrin ser minst sagt mörk ut för den senare. Kurvan visar att den fasta industrin utvecklats med 250 procent medan byggindustrin legat stilla de senaste 40 åren. 

Årets IT-kommun

Jun 1, 2017

Helsingborgs stad har fått mycket uppmärksamhet för sin digitalisering, och vann senast utmärkelsen årets IT-kommun. Ett av stadens huvudmål är att vara ledande i att ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger Martin Güll, digitaliseringsdirektör i staden.

I teknikens framkant

Jun 1, 2017

Sedan Max Conrad grundade företaget i 1920-talets Tyskland, försöker Conrad ligga i teknikens framkant. Det som började med försäljning av radioset till entusiaster som byggde sina egna radioapparater, har lett till den senaste innovationen – Conrad Connect, som lanserades tidigare i år.

Mot förnyelsebara energikällor

Jun 1, 2017

I Sverige har vi länge varit bortskämda med ett stabilt elnät som förser oss med högkvalitativ el. Efterhand som maskiner och datorer blir mer precisa, blir de också mer känsliga. Det krväs åtgärder för att säkerställa hög elkvalite och driftsäkerhet..