Weekly News

IT-jätten vill rita om den digitala spelplanen

Dec 22, 2017 Under många år har Sverige legat långt framme inom flera områden, inte minst digitaliseringen. Men precis som inom så många andra områden går utvecklingen overkligt snabbt framåt och då gäller det att hänga med. Sigma IT Consultings VD Lars Kry vet vad som krävs.

Med fokus på partnerskap

Dec 22, 2017 För ett företag sprunget ur försvars- och säkerhetskoncernen Saab, är och förblir digitalisering en central del i allt man gör. Teknikkonsulten Combitech, ett fristående bolag i Saab-koncernen, ser nu en viktig roll i att bidra till att sprida digitaliseringen och dess möjligheter till andra branscher och man gör det med ett tydligt framtidstänk med fokus på partnerskap snarare än konsulttjänster.

Cybercom lotsar företag till hållbarhet genom IoT-lösningar

Dec 22, 2017

IoT, internet of things, står för en revolution i företags arbetssätt och erbjudande gentemot marknaden. IoT har utvecklats från en spännande trend till en nödvändig konkurrensfaktor för företag i många branscher. Några avgörande framgångsfaktorer för att lyckas är att våga prova sig fram samt att utgå från kundbehov snarare än specifika tekniska lösningar. 

Uppfyll direktivet MiFID II med svensk operatör

Nov 5, 2017

Den tredje januari 2018 börjar det skärpta EU-direktivet MiFID II gälla som innebär att inspelning av finansiella rådgivningssamtal ska dokumenteras och lagras i fem år. Samtal ska vara sökbara för att kunna lämnas till ansvarig myndighet inom fem dagar.

ApParkingspot lanserar ny digital parkeringstjänst

Oct 31, 2017

ApParkingspot har tagit fram en app som gör det enkelt att dela på parkeringsplatser och att hyra ut platser som inte används. Tillsammans med Lunds kommunala parkeringsbolag gör man nu även försök med en nyutvecklad sensor för att få ett effektivare utnyttjande av allmänna parkeringsplatser. 

Digitalisering med kundnyttan som drivkraft

Oct 29, 2017

Fonder är en populär sparform i Sverige och 80 procent av befolkningen har någon form av fondsparande. Kunden kan enkelt köpa och sälja fonder digitalt via banken, men hanteringen mellan banker och fondbolag är fortfarande till stor del manuell. Orsaken är att det saknas en gemensam infrastruktur likt den som finns för aktiehandel. Internet of things revolutionerar näringslivets affärsmöjligheter

Sep 5, 2017 IoT, internet of things, står för en revolution av samma omfattning som den industriella revolutionen en gång var. Näringslivets utvecklings-och effektiviseringspotential med hjälp av IoT är mycket hög. IoT kan bland annat bidra till att omvandla traditionella produkterbjudanden till mer mångfacetterade tjänsteerbjudanden.

Future by Lund

Sep 5, 2017

Future by Lund är en innovationsplattform för utvecklingen av hållbara, attraktiva städer. Här samlas nya och etablerade aktörer sida vid sida för att tänka stort och smått om hur morgondagens samhälle och stadsmiljö kommer att se ut.

Viktigt att ta tillvara på dold kompetens

Sep 5, 2017 Öresundsregionen står sig väl i IT-konkurrensen med många framgångsrika företag. Men himlen är inte bara ljusblå. Vid horisonten finns orors moln som stavas kompetensförsörjning.

– Branschen som helhet måste bli bättre på att hitta och ta tillvara på den kompetens som finns, men också på att upptäcka nya, dolda talanger, säger Patrik Duckert.

GDPR kan utvecklas till en förtroendeskapande resurs för företag

Sep 5, 2017 Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som ska börja tillämpas i maj 2018, är en lagändring som berör såväl stora som små företag som hanterar någon form av personuppgifter. Om GDPR hanteras på ett strategiskt smart sätt kan det utvecklas till en värdefull tillgång, inte minst eftersom hanteringen av personuppgifter på senare år har blivit en allt viktigare faktor för att etablera förtroende mellan kund och leverantör.

IUC Syd arbetar för industrins utveckling och konkurrenskraft

Sep 5, 2017 Svensk industri står inför stora utmaningar men också möjligheter. Det handlar om allt från digitalisering till nya affärsmodeller men också hur man når ut till nya kunder runt om i världen. IUC Syd uppgift är att fungera som en utvecklingspartner och mötesplats för industriell utveckling och tillväxt med främst små och medelstora företag i fokus.