Weekly News

Smarta städer ska göra oss smartare

Jul 10, 2017

Det pratas onekligen en hel del om smarta städer just nu och intressent kommer sannolikt inte att svalna av märkbart framöver. Men vad är egentligen en smart stad och vad innebär det rent konkret för invånarna och deras livskvalitet? Konsultföretaget Evry har tagit frågeställningen på allvar och identifierat en rad faktorer som påverkar och kan påverka utvecklingen.

Resurs Bank hjälper leverantörer driva e-handel med återförsäljare

Jun 9, 2017

För leverantörer eller franchisegivare har det hittills varit komplicerat att driva e-handel. Om e-handeln sköts centralt, riskerar leverantören att ta affärer från sina återförsäljare och pengarna som kommer in riskerar att hamna hos leverantören istället för hos återförsäljaren. Detta medför samtidigt att leverantören blir ansvarig för garanti, returhantering och support. 

Digitala lösningar effektiviserar vården

Jun 9, 2017

Ascom förser vårdsektorn med mobilitet och lösningar för att kommunicera och implementera ett bättre arbetsflöde. Från radiokommunikationsteknologier för 60 år sedan till lösningar för ett effektivare vårdflöde i dag.

Veidekke effektiviserar byggbranschen

Jun 1, 2017

Produktivitetsutvecklingen i den fasta industrin jämfört med byggindustrin ser minst sagt mörk ut för den senare. Kurvan visar att den fasta industrin utvecklats med 250 procent medan byggindustrin legat stilla de senaste 40 åren. 

Årets IT-kommun

Jun 1, 2017

Helsingborgs stad har fått mycket uppmärksamhet för sin digitalisering, och vann senast utmärkelsen årets IT-kommun. Ett av stadens huvudmål är att vara ledande i att ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger Martin Güll, digitaliseringsdirektör i staden.

I teknikens framkant

Jun 1, 2017

Sedan Max Conrad grundade företaget i 1920-talets Tyskland, försöker Conrad ligga i teknikens framkant. Det som började med försäljning av radioset till entusiaster som byggde sina egna radioapparater, har lett till den senaste innovationen – Conrad Connect, som lanserades tidigare i år.

Mot förnyelsebara energikällor

Jun 1, 2017

I Sverige har vi länge varit bortskämda med ett stabilt elnät som förser oss med högkvalitativ el. Efterhand som maskiner och datorer blir mer precisa, blir de också mer känsliga. Det krväs åtgärder för att säkerställa hög elkvalite och driftsäkerhet..

IoT- snart en självklar del av vardagen

Jun 1, 2017

Digitalisering handlar om att implementera och integrera olika system för att automatisera informationsflöden. Som en del i digitaliseringen kopplar vi upp alltfler apparater till internet - Internet of Things (IoT)  

Har du koll på dina data i molnet?

May 30, 2017

I en värld där vi är allt mer uppkopplade och IT-tjänster blir allt mer komplexa ökar betydelsen av att ta ett samlat grepp om verksamhetens IT och data.

Samverkan är receptet för att uppnå e-hälsovisionen

May 30, 2017

Visionen om att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025 kommer att uppnås. Det är Daniel Andersson, Area Vice President HIS Nordic, på CGM övertygad om. Hans svar på hur det ska gå till är tydligt: Tillsammans – nu krävs samarbeten av olika slag!

Ökad kunskap för att möta vårdens behov

May 30, 2017

Att vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar kommer knappast som någon överraskning – en åldrande befolkning och en rasande snabb teknikutveckling kommer att ställa helt nya krav framöver. Och ny kunskap ska underlätta övergången. 

Smart positionering revolutionerar industrin

May 29, 2017

H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things (IoT), moln- och plattformssystem. Hittills har man levererat 1 100 000 trådlösa produkter för IoT, M2M-lösningar över hela världen och börsintroduktion på Nasdaq First North är planerad till den 7 juni 2017. 

Snabb specialisthjälp utan remiss

May 29, 2017

MediCheck har just lanserat sin tjänst på den svenska marknaden. Kunderna får tillgång till runt 200 specialistläkare, utan krav på remiss och har möjlighet att behålla samma läkare över tid.

Nytt kapitel i svensk industrihistoria

May 29, 2017

Den rikliga tillgången på grön el tillsammans med en välutvecklad infrastruktur skapar unika möjligheter för Sverige, inte minst för landsbygden. Den globala digitaliseringen har gjort att snabbväxande, men samtidigt energiintensiva företag, i det närmaste desperat söker efter lämpliga platser där man kan investera miljoner i serverhallar, batteritillverkning och liknande som direkt kan kopplas till en digital- och grön omställning. Allt fler blickar riktas nu mot Sverige.

Additiv tillverkning av polymermaterial och metaller

May 29, 2017

EOS jobbar med additiv tillverkning av polymermaterial och olika metaller. Tekniken kommer från början ifrån prototyptillverkning. Från en CAD-ritning bygger man upp den tillverkade produkten lager för lager och tekniken går ut på att ett pulver läggs på en byggplatta och smälts med laser, lager för lager, tills det motsvarar CAD-ritningen. 

Digital lösning gynnar alla

May 29, 2017

Att en lösning innebär fördelar för alla inblandade hör kanske inte direkt till vanligheterna. Men EasyParks nya koncept hjälper inte bara stressade bilförare, trafikplanerare och parkeringsföretag, utan också kanske det viktigaste av allt – vår miljö.

Är svensk industri redo för digitalisering?

May 29, 2017

Konsultbolaget Roland Berger spår en ljus framtid för svensk industri även om vägen kantas av hinder. Framförallt behöver företagen ställa om till digital produktion för att inte tappa i konkurrensen internationellt.