Weekly News

Vi hjälper företag att stärka sin innovationskraft

Vad arbetar ni med?
– Vi är ett teknikföretag och en utvecklingspartner till företag inom flera olika branscher. Prevas styrka är att hjälper våra kunder med att utveckla smarta produkter och fabriker genom att ta tillvara på teknikens och digitaliseringens möjligheter. Vi bidrar med innovativa, robusta och säkra lösningar. Bland våra uppdragsgivare finns såväl stora internationella företag som små innovativa startups, säger Patrick Buschow, 
Regionchef för Prevas i södra Sverige


Vilka utmaningar och möjligheter ser du i framtiden?
– Vi befinner oss bara i början av ett paradigmskifte med oanade möjligheter som på många sätt kommer att förändra samhället så som det ser ut i dag. Potentialen är enorm, samtidigt som det också kommer att dyka upp hinder på vägen.

– Vår uppgift är att hjälpa företagen att utveckla och stärka sin innovationskraft samt effektivisera sina produktionsmetoder så att de kan dra den fulla nyttan av digitaliseringen. Det kommer givetvis även att ställa nya och större krav på företagen, hur de ska arbeta i fortsättningen och kring deras affärsmodeller.
– I framtiden kommer mjukvaran att få en allt större betydelse när enorma mängder data kan samlas in som sedan kan ligga till grund för att öka lönsamheten.

Vilka hot ser du?
– Behovet av robusta och säkra IT-system ökar. Med nätattacker som blir allt mer sofistikerade är det självklart att säkerhetsfrågorna kommer att vara en viktig del i såväl utvecklingen av produkter och fabriker, som för företagen i mer generella termer. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar