Weekly News

Veidekke effektiviserar byggbranschen

Produktivitetsutvecklingen i den fasta industrin jämfört med byggindustrin ser minst sagt mörk ut för den senare. Kurvan visar att den fasta industrin utvecklats med 250 procent medan byggindustrin legat stilla de senaste 40 åren. 

– Byggbranschen har haft en betydligt högre kostnadsutveckling än övriga branscher, men vi har inte gjort något åt det, då kundernas betalningsvilja hittills överstigit de ökade kostnaderna. Nu är räntan i botten, vilket kommer att göra att kundernas betalningsvilja planar ut. När investeringskalkylerna inte går ihop och mer internationell konkurrens knackar på dörren blir det ohållbart, säger Jimmy Bengtsson, VD på Veidekke Sverige. Det är hög tid att ta det industriella klivet in i framtidens byggbransch.

För att möta de nya utmaningarna utbildar Veidekke sina medarbetare i VDC, (Virtual Design and Construction), tillsammans med Stanford University sedan 2008. Jimmy berättar stolt att man är det företag i branschen som har flest VDC-utbildade medarbetare. 

– Ingen ledande fast industri skulle tillverka något utan att först 3D-modellera för att se att allt funkar perfekt. Med digitaliseringens alla möjligheter kan vi skapa stora tids- och kvalitetsvinster redan i datorn. Investeringen i denna teknik är betydligt mindre per produkt vid masstillverkning än vad den är vid fastighetsbyggande, vilket gjort att man hittills inte satsat på det i branschen, och på så vis gått miste om en potentiell effektivitetsvinst.

Jimmy tror att den hittills uteblivna produktionshöjningen i branschen till största delen beror på strukturer, då det inte råder någon brist intelligenta och drivna människor. Utmaningen är att lyckas förena konceptualisering och effektiv produktion med kundanpassade lösningar. Materialleveranser till byggprojekt är ännu en potentiell förbättringspunkt. I dag vet man på bygget ungefär när materialet ska komma, men ofta kommer en oannonserad leverans som någon ska springa och leta rätt på och sedan hitta folk som kan hjälpa till att bära. 

– Vi behöver uppnå snabbare och mer precisa flödesprocesser under projekten. Här har vi startat ett initiativ, CSL, (Construction Supply Logistics). Det är ett digitalt system där leverantörerna planerar sina leveranser till en terminal där vi packar om och gör kollin av materialet, som märks upp enligt ett etikettsystem. Sen kör vi fulla bilar till bygget och har bärtjänst som bär in och placerar ut kollina på bygget på rätt plats vid rätt tid. Lösningen minskar både miljöpåverkan och spilltid. Något som vi alla tjänar på. 


Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar