Weekly News

Uppfyll direktivet MiFID II med svensk operatör

Den tredje januari 2018 börjar det skärpta EU-direktivet MiFID II gälla som innebär att inspelning av finansiella rådgivningssamtal ska dokumenteras och lagras i fem år. Samtal ska vara sökbara för att kunna lämnas till ansvarig myndighet inom fem dagar.

Svenska Telavox är först i Norden med att erbjuda en lösning som uppfyller kraven. Genom tjänsten Flow kan nu även bank och finans använda en gemensam telefoni- och växelplattform i molnet. Telavox är unika med att erbjuda lagring även för iPhone-användare.
– Vi identifierade behovet redan för ett par år sedan, säger Viktor Sandgren, ansvarig för Telavox storkundsenhet. I dag kan vi erbjuda MiFID II Compliant-inspelning i alla typer av apparater, både fast och mobilt.
– Ambitionen är att funktionaliteten ska vara nåbar och hanterbar i realtid över enkelt webbgränssnitt. Vi ser hur kostsamma fasta installationer kan ersättas av vår enkla molntjänst. Det är kul att kunddialogen som började med att uppfylla MiFID II ofta övergår i en översyn av den totala kommunikationslösningen, säger Viktor.

Dela artikeln

Journalist

Caroline Wijkström

Fler artiklar