Weekly News

Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen RISKHANTERING

Expertpanel - Cecilia Uneram

Trendspaning inom riskhantering

Vi fokuserar främst på brandrisk. Tidigare har man sett olika typer av risker som enskilda faktorer. Exempel på ohållbar riskhantering är att man för att hindra brand använder flamskyddsmedel, och vid brandsläckning skum, vilka båda ökar risken för cancer och miljöskador. Vi bygger också in brandrisker när vi använder miljövänliga, men brännbara material som trä.

Vi får förvisso bra energivärden när vi använder oljebaserad cellplastisolering, men det är knappast hållbart. Detta vill vi bort ifrån – den ena riskreducerande åtgärden får inte orsaka andra risker. Man har också kunnat påvisa att en viss typ av individer som drabbas av brott, också drabbas av olyckor, sjukdomar och brand. Detta har gjort att vi ni nu går mot att se risk som en helhet och att saker hänger ihop.

Framtiden är samarbete, samverkan och koordinering. Vi ser en trend mot hållbar utveckling och en samlad riskhantering, vilket också är temat för Brandkonferensen, räddningstjänsternas stora, årliga konferens i maj, med fokus på hur man ska förhindra att ohållbart leverne leder till ökad risk.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar