Weekly News

Trendkänsliga Bull & Bear-certifikat – en intressant krydda i portföljen

Börshandlade produkter med inbyggd hävstångseffekt, exempelvis warranter, mini-futures och Bull & Bear-certifikat, är ett investeringsalternativ som fångar allt fler investerares intresse. Numera är det lika lätt att handla med Bull & Bear-certifikat som med aktier och trösklarna till att komma igång har sänkts.

” En grundregel är att investerare alltid bör förstå exakt hur certifikatet eller warranten de investerar i är uppbyggd” Heiko Geiger

Utbudet av olika typer av certifikat har ökat på senare år. En av de aktörer som relativt nyligen gett sig in på den svenska marknaden är den Schweiziska banken Vontobel, som grundades 1929 och på senare år tagit stora marknadsandelar på certifikatmarknaden i såväl Tyskland som Schweiz. I början av 2015 lanserades Vontobels certifikat i Sverige via NGM.

–Vi erbjuder ett brett utbud av knock-out warranter, mini-futures och certifikat med många olika typer av underliggande tillgångar, exempelvis aktier från börserna ibland annat USA, Tyskland, Sverige och Schweiz samt valutor, råvaror som guld, kaffebönor och olja. När våra kunder efterfrågar hävstångsprodukter med underliggande exponering mot specifik aktier eller tillgångar reagerar vi i allmänhet snabbt genom att komponera nya produkter med exponering mot det efterfrågade tillgångsslaget, säger Heiko Geiger, specialist på certifikat på Vontobel.

Han menar att Bull & Bear-certifikat i första hand bör fungera som en krydda i investeringsportföljen, som ett komplement till exempelvis fonder och aktier. Den här typen av certifikat lämpar sig bäst för en relativt kortsiktig sparhorisont, det är med andra ord inget realistiskt investeringsalternativ för pensionssparare.

Med ett Bull-certifikat tjänar man pengar när marknaden stiger, med ett Bear-certifikat tjänar man pengar när marknaden faller. Det finns produkter med varierande hävstångseffekt, vilket innebär att den dagliga avkastningen kan bli uppemot fem gånger så stor som den dagliga procentuella marknadsförändringen. Man bör dock vara beredd på att även det omvända kan inträffa. Om marknaden inte utvecklas som du trott riskerar du att förlora uppemot fem gånger mer än marknadsnedgången.

Bull & Bear-certifikat baseras på att investeraren har en marknadstro, specifika och tydliga förväntningar på hur marknaden kommer att utvecklas framöver. Eftersom certifikatens risknivåer varierar avsevärt beroende på dess hävstångseffekt och vilka underliggande tillgångsslag produkten investerar i rekommenderar Heiko Geiger även investerare att fundera kring sin egen riskprofil innan de väljer investeringsprodukter.

Om din riskpreferens är relativt låg kan det vara klokt att välja produkter med en lägre hävstång, medan investerare som är beredda att ta större risker kan välja en högre hävstångseffekt. Ytterligare ett tips för att bättre förstå dynamiken i Bull & Bear-certifikat är att skapa och följa en fiktiv portfölj under en period, för att se hur olika marknadsscenarios och hävstångseffekter påverkar avkastningen.

–En grundregel är att investerare alltid bör förstå exakt hur certifikatet de investerar i är uppbyggd. Läs därför även det finstilta och de juridiska paragraferna i produktbeskrivningen, det ger dig en tydlig bild av riskerna och möjligheterna som är associerade med just den produkten. Eftersom marknaden kan förändras snabbt rekommenderar jag även den som investerat i Bull & Bear-certifikat att logga in via exempelvis sin smartphone för att kolla marknadsläget ett par gånger per dag, säger Heiko Geiger.

Fakta

Fakta

Bull & Bear-certifikat är börsnoterade värdepapper kopplade till en underliggande tillgång, exempelvis en aktie, ett aktieindex, en råvara eller ett råvaruindex. Certifikaten kan köpas direkt via nätmäklare. Bull & Bear är ett finansiellt instrument som, beroende på hur produkten är uppbyggd, kan ge investeraren hävstångseffekt om marknaden utvecklas enligt investerarens marknadstro. Andra aktörer på marknaden är Handelsbanken och Nordea.


Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar