Weekly News

Trelleborgs socialförvaltning befinner sig i digitaliseringens framkant


Sveriges socialförvaltningar är en av de verksamheter som har stor potential att effektivisera och stärka verksamheten med hjälp av konsekventa och genomtänkta digitaliseringssatsningar. I Trelleborgs kommun har socialtjänsten valt att digitalisera flera arbetsuppgifter som kan automatiseras. Det gör att medarbetarna i stället kan fokusera sin tid på de klienter som behöver mest hjälp.
– När antalet kommuninvånare blir fler och medelåldern ökar är det viktigt att socialtjänsten vågar prova innovativa lösningar som kan effektivisera, öka servicenivån och frigöra medarbetarnas tid. Vi har därför valt att automatisera flera administrativa processer, exempelvis ansökan om serviceinsatser, trygghetslarm samt avgifter för särskilt boende och sjuklön för personlig assistans. Det gör att våra medarbetare kan minimera tiden de behöver lägga på administration, säger Annikki Tinmark, socialchef i Trelleborgs kommun.

Hon betonar vikten av att socialtjänstens digitaliseringssatsningar baseras på en gedigen behovsanalys. Det ökar förutsättningarna att digitaliseringssatsningarna verkligen uppnår sitt mål och blir långsiktigt effektiva.
– Vi analyserar kontinuerligt vilka administrativa processer vi kan automatisera och adderar ständigt nya tjänster till vår robotiserade hantering. Det blir vinn-vinn eftersom medborgarna får snabbare handläggning och våra medarbetare kan ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter, säger Annikki Tinmark.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar