Weekly News

Tobias Ekberg, VD och riskkonsult, P&B RISKHANTERING

Expertpanel - Tobias Ekberg

Nämn några trender för tjänster inom ert segment?

– Ett ökat intresse för riskanalyser och skadeförebyggande arbete inom mellanmarknadssegmentet. Det finns ett driv mot större anpassning av villkor baserat på den specifika riskbilden och inte bara kategorisering baserat på verksamhetstyp, byggnadsklass och rapporterade värden. En tjänst som vi ser en ökad efterfrågan på är stöd vid kontinuitetsplanering, vilket jämfört med fysiska åtgärder för riskreduktion kan vara minst lika effektivt.

Största missförstånden om brandsäkerhet, explosionssäkerhet?

– Ett vanligt missförstånd är att uppfyllande av samhällets minimikrav (lagar) alltid ger ett bra skydd mot egendomsskada och avbrott, vilket inte är fallet. Att uppnå en god nivå på kapitalskydd behöver inte kosta enorma pengar men det kräver att exponering för skada eller avbrott och möjliga riskreducerande åtgärder beaktas vid förändringsprocesser, nybyggnation etcetera.

Vad tror ni hänt inom ert segment om 5-10 år?

– Cyberrisker - dels så finns det tveklöst en exponering för företag och dels erbjuder nu flera försäkringbolag bredare och mer omfattande skydd för denna typ av risk. Vi kommer att se ett ökat behov av att, ur ett försäkringstekniskt perspektiv, förstå och beskriva en kunds specifika exponering och skyddsåtgärder mot cyberattacker.

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar