Weekly News

David Mothander, chef för samhällsfrågor på Google i Norden DIGITALISERING

Sverige behöver ta en tätposition i den globala digitaliseringsutvecklingen

"Sverige ligger, tillsammans med övriga nordiska länder, Beneluxländerna, Irland och Estland, i framkant vad gäller digitaliseringsutvecklingen inom EU."

David Mothander, chef för samhällsfrågor på Google i Norden, arbetar med att stärka Sverige som digitaliseringsland och att stärka digitaliseringskompetensen bland såväl småföretagare som politiker.

– Den digitaliseringsutveckling som för närvarande pågår kan definitivt jämföras med den industriella revolutionen, även om förändringstakten är betydligt snabbare den här gången. Som ansvarig för samhällsfrågor på Google fungerar jag som en länk mellan den snabba digitaliseringsutvecklingen, politiker och företag. Beslutsfattare på alla nivåer, från kommuner till myndigheter, småföretag till globala aktörer, ställs inför digitaliseringens utmaningar, säger David Mothander.

Han menar att av de drygt 140 000 företag som finns i Sverige så står småföretagen för den största potentialen vad gäller tillväxt och jobbskapande. Endast en minoritet av dessa företag kan karakteriseras som digitala bolag. Däremot är det minst lika viktigt att frisörer, hantverkare, konsulter och andra småföretagare digitaliseras för att inte riskera at bli utkonkurrerade på sikt. Ytterligare en utmaning är att gå från att betrakta digitaliseringen som en separat bransch eller ett särintresse till en samhällsutveckling som berör oss alla.

– När vi på Google genomförde en undersökning kring digitalisering bland småföretagare så visade det sig att många inte valt att digitalisera sin verksamhet eftersom de helt enkelt inte förstod vilken nytta det skulle kunna ha för just deras verksamhet. En av digitaliseringsutvecklingens största utmaningar handlar just om att få företagare att se hur de kan nyttja den här samhällsförändringen till sin fördel, säger David Mothander.

För att stärka svenska småföretagens digitaliseringskompetens driver Google och Almi Digitalakademin, som hjälper företag att bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter. För företag handlar digitaliseringens möjligheter mycket om att stärka sin onlinenärvaro, e-handel, digital verksamhetsstyrning och hur man skapar trafik till sin webbsida.

Ytterligare en nyckelfråga i hans arbete är att öka digitaliseringsgraden i Europa och att Sverige, som är ett av EU:s mest digitaliserade länder, ska kunna maximera fördelarna med den nuvarande utvecklingen.

– Sverige ligger, tillsammans med övriga nordiska länder, Beneluxländerna, Irland och Estland, i framkant vad gäller digitaliseringsutvecklingen inom EU. Vi är ett litet och exportberoende land som inte har några möjligheter att klara oss enbart genom att göra affärer på vår inhemska marknad. Därför är det mycket viktigt att vi tar större utrymme i EU vad gäller digitaliseringsfrågor. EU behöver riva hindren för att på allvar bli en sann digital inre marknad, säger David Mothander.

Han menar att digitaliseringsutvecklingen är så pass omvälvande och omfattande att somliga yrkesroller kommer att försvinna, medan andra tillkommer. Automatiseringsgraden kommer att öka, vilket innebär att exempelvis industrin kommer att arbeta annorlunda arbetssätt. För femton år sedan visste knappast någon vad en apputvecklare eller sökordsoptimeringsexpert var, men numera betraktar vi det som helt självklara yrkesroller.

– Ytterligare en effekt av digitaliseringen är att det inte längre är självklart att arbeta fyrtio timmar i veckan eller att enbart ha en arbetsgivare. I takt med att digitaliseringsutvecklingen fortskrider kommer människor förmodligen att omvärdera sin syn på karriär och arbetsliv. Fler kommer förmodligen att vilja kombinera flera olika anställningar eller flera olika uppdragsgivare. Som arbetsgivare bör man vara lyhörd för att det är långt ifrån självklart att alla vill arbeta fyrtiotimmarsveckor i framtiden, säger David Mothander.

Han anser att regeringen gör ett bra arbete med digitaliseringsutvecklingen, men efterlyser samtidigt en tydligare ambition som kan fungera som en ledstjärna i digitaliseringen av hela det svenska samhället. En lagstiftning som inte bromsar utan snarare är anpassad utifrån digitaliseringens utveckling samt att staka ut en tydlig riktning som markerar var vi är på väg är nödvändigt för att Sverige full ut ska kunna tillvarata digitaliseringens framtida potential.

– Privat är digitaliseringen en självklar del av de flesta människors liv, vi är uppkopplade och använder oss av olika digitala tjänster stora delar av vår fritid. På arbetsplatser har utvecklingen däremot inte gått lika snabbt fram, vilket är synd. Det är strategiskt viktigt för Sverige att vi verkligen satsar på en tydlig innovationsagenda nu så vi inte blir omsprungna av andra länder i Europa och världen, avslutar David Mothander.

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar