Weekly News

Städer som hanterar digital information blir vinnare

I dag finns redan all teknik för att markant förbättra städernas ekonomi, miljö, demokrati och sociala utveckling. Utmaningen för städerna är inte att verktygen saknas, utan att koppla ihop rätt information med rätt aktör.

Tänk dig en fastighet som har lärt sig folks vanor och sänker värmen när de inte är hemma, drar ner persiennerna när solen lyser och tänder och släcker byggnadens lampor. Tänk dig en app som visar vilken vagn på tunnelbanan det sitter minst folk i eller ett program som hjälper byggarbetaren att undvika att gräva sönder stadens ledningar genom att virtuellt visa dem på en Ipad. 

Möjligheterna är oändliga och företaget EVRY har specialiserat sig på att ta fram strategier och lösningar för största möjliga samhällsnytta.  Många städer satsar redan i dag på hållbarhet och ekonomi, men det blir ofta punktinsatser och det som saknas är en tydlig målsättning och bakomliggande strategi. Så hur ska då en kommunfullmäktige göra för att kunna optimera sin stad på bästa vis?

– Det handlar om att distribuera all den information som redan finns till alla inblandade aktörer på rätt sätt. För att alla idéer ska kunna förverkligas behövs en plattform där all data är samlad och sedan en pragmatisk strategi för genomförande, och det är just det som vi har specialiserat oss på, säger Robin Blomquist, Vice President Innovation & Corporate Strategy på EVRY.

Som exempel nämner han det samarbetet i Norge där EVRY synliggjorde alla stadens ledningar genom att skapa ett virtuellt program för byggarbetarna så de exakt kunde se var de låg under marken.

– I det fallet försvinner ju olyckorna med kapade kablar nästan helt och staden gör en enorm vinst på att slippa merarbete. Industrierna kan dessutom förlita sig på att deras energiförsörjning alltid är fungerande, fortsätter Robin.

Bengt-Göran Kangas, Vice President Public Sector & Healthcare på EVRY, är övertygad om att städerna i framtiden kommer få ett allt större ansvar när det gäller att utnyttja den teknik som finns i dag för att utveckla inte bara ekonomi och hållbarhet, utan även demokrati och social utveckling. Större fokus kommer att ligga på att städer formar en tydlig identitet och utgör ett attraktivt val för sina medborgare. 

– Allt vi gör är i slutändan att sammankoppla och utveckla städernas tjänster med hjälp av information och teknik för att människorna ska få ett så bra liv som möjligt. Här behöver städerna vara mycket mer aktiva än de är i dag, säger Bengt-Göran Kangas.


Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar