Weekly News

Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister DIGITALISERING

Smartare och säkrare städer genom digitalisering

Att arbeta i system, samverka och sammanlänka berörda parter är en viktig del av digitalisering av städerna och i arbetet med den digitala säkerheten.

När smarta städer utvecklas måste människan få vara utgångspunkten och hållbarhetens sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter stå i centrum. Först då grundpelarna i utvecklingen av smarta städer bygger på våra och vår omgivnings behov blir digitaliseringen av städerna en stor tillgång. För att sammanlänka alla berörda delar och skapa samstämmighet i hur regeringen arbetar med smarta städer har ett samverkansprogram mellan flera olika sektorer som alla har en aktiv del i utvecklingen av smarta städer startats upp. Innovationer, digitalisering, och miljö- och klimatteknik skall alla arbeta tillsammans för att skapa möjlighet att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. 

– Vi vill förebygga stuprörsfokusering och arbeta mer i system och på så sätt bygga en gemensam kompetens som sträcker sig mellan sektorer, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Den utmaning som den pågående urbanisering innebär för miljön kan företrädesvis hanteras genom att skapa effektiva infrastrukturlösningar där de urbana miljöerna utformas på ett smart sätt och genom att kunna delas av många. När bussar går på el så finns det egentligen inget som hindrar bussar från att köra inomhus, så i stället för att ha busshållplatserna utanför till exempel stationsbyggnaden eller centrumanläggningen kan de plocka upp resenärer inomhus. En del i initiativet att skapa smartare städer med mer effektiva och resurssnåla system är den ökande trenden mot gröna affärsmodeller och modeller för delningsekonomi. Här vill regeringen öppna upp för nya lösningar och innovation för här finns stor potential för nya affärer genom ett nytt sätt att tänka. 

– Ett annat område som regeringen arbetar mycket med just nu är den digitala säkerheten. Det är ett område som är helt avgörande när allt fler delar av samhället kopplas upp, ihop och fattar egna beslut. Redan i år kommer vi att presentera en nationell strategi för digital säkerhet. 

– Även om digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter och affärsmodeller så innebär den också ökade risker. Vi behöver ytterligare koordinera all den kunskap som finns kring cybersäkerhet i dag för att undvika dubbelarbete och snabbare och mer effektivt kunna utveckla de lösningar som efterfrågas. Därför tar nu regeringen fram en strategi för cybersäkerhet.

– Vi behöver en aktiv samverkan mellan myndigheter, akademi och industri. Det blir allt vanligare med cyberattacker och de som utför dem är oerhört avancerade i sin kunskap. I dagarna har vi till exempel sett hur oerhört sårbart dagens globala digitaliserade samhälle är och hur omfattande störningar hackers kan orsaka, därför måste vi ständigt jobba med frågorna och ligga i framkant.


Fakta

FAKTA
Mikael Damberg föddes 1971 i Bergshamra i Solna och är sedan valet 2014 närings- och innovationsminister. Damberg är även ordförande för Fadimes minnesfond mot hedersrelaterat våld. Han är bosatt i Bergshamra tillsammans med sin fru och sina två döttrar.


Dela artikeln

Journalist

Mikael Damberg

Fler artiklar