Weekly News

Bild lånad från evry.com Annons

Smarta städer ska göra oss smartare

Det pratas onekligen en hel del om smarta städer just nu och intressent kommer sannolikt inte att svalna av märkbart framöver. Men vad är egentligen en smart stad och vad innebär det rent konkret för invånarna och deras livskvalitet? Konsultföretaget Evry har tagit frågeställningen på allvar och identifierat en rad faktorer som påverkar och kan påverka utvecklingen.

Just samarbeten mellan olika städer, och det kan även vara städer i olika länder eller kontinenter, kommer troligen att bli en framgångsfaktor framöver.

En smart stad låter förstås i dessa tider, när allt är eller står inför att bli uppkopplat, som något lika naturligt som positivt för alla inblandade. Allt som går digitaliseras, det mesta kopplas upp och ihop och allt blir enklare och lättare för alla. Framför allt gäller det hälso- och sjukvård, transport, infrastruktur, skola och utbildning och en rad andra områden – alla lika viktiga för invånarnas fungerande vardag.

Så enkelt är det givetvis inte.– Grunden till smarta städer är att de ska erbjuda fler möjligheter för invånare och aktörer, det ska utgöra en grund som människor, organisationer och företag kan utnyttja i den egna utvecklingen och välbefinnandet, förklarar
Daniel Nordstad Grönquist, VD för Evry Strategic Lab Design, och utvecklar sitt resonemang:
– Att bara ha en avancerad IT-plattform där allt är digitaliserat och automatiserat gör ingen smart stad, enligt vårt sätt att de på det.


På Evry har man lagt stor vikt vid att försöka kartlägga och förstå konceptet smart stad. Ett omfattande forskningsarbete ligger bakom de slutsatser man nu kan dra om såväl vilka krav som ställs på en smart stad som vilka vägar man kan ta för att bli en smart stad – med fler möjligheter.
– Något som vi ser konturerna av är att denna utveckling bäst sker på just stads- eller kommunnivå – det är där de bästa förutsättningarna finns. På regionalt eller nationellt plan blir det betydligt mer svårhanterligt och kanske också politiskt. Utmaningar och möjligheter är lättare att hitta inom ett begränsat område, då blir insatserna mest pricksäkra, förklarar Daniel, som samtidigt ser samarbete mellan kommuner som en naturlig del av utvecklingen:
– Just samarbeten mellan olika städer, och det kan även vara städer i olika länder eller kontinenter, kommer troligen att bli en framgångsfaktor framöver.

Den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas i ansträngningarna att faktiskt bli en smart stad är en väl avvägd balans mellan tre avgörande hörnstenar, enligt resultaten av studien som Evry Strategic Design Lab genomfört: 

Effektiv och tillgänglig

Uppkopplad och diversifierad

Öppen och anpassningsbar

Det är alltså på en väl avvägd mix av dessa hörnstenar som en smart stad bör vila på. Brister det i balansen blir staden inte längre lika smart, i alla fall inte ur ett användarperspektiv – och användarna i det här fallet är ju invånarna.
– Vi har tittat på flera städer, både nationellt och internationell och kommit fram till att det är väldigt få som är starka inom alla områdena. Ofta är man väldigt framgångsrik inom ett visst område, men svag inom ett annat, vilket gör att man kan ifrågasätta hur pass smart staden verkligen är, menar Daniel, och utvecklar:
– Det viktigaste är tänket: ”Hur gagnar det invånarna på bästa sätt?” Dessvärre styrs utvecklingen ofta av IT-bolagen som utvecklar systemen och inte tvärtom. Man måste utgå från användarna och låta utvecklingen ske underifrån. Staden ska i den här processen erbjuda en plattform som främjar utvecklingen, men sedan måste det faktiska utvecklingsarbetet göras av människorna, företagen och organisationerna – annars riskerar man att skjuta långt över målet.

Det är här Evry kommer in i bilden. Evry Strategic Design Lab bistår med konsultation kring just tänket kring den smarta staden, där resultaten från den omfattande forskningen ligger som en solid grund för arbetet. Systerföretagen inom Evry-gruppen kan sedan hjälpa till med implementeringen av en rad olika lösningar, antingen direkt eller som samarbetspartner tillsammans med externa leverantörer.
– Här gäller det att man ser användarnas intresse redan när man börjar planeringsarbetet och då är balansen mellan de tre hörnstenarna helt avgörande. Annars är det lätt att man springer åt fel håll, något som vi just nu ser i en rad svenska städer – tekniken styr människorna och inte tvärtom, säger Daniel.

I samband med den just nu extrema urbaniseringen och många städers utpräglade strävan att uppnå smarthet gäller det förstås att välja rätt väg redan från början.
– För att lyckas ska man tänka att staden ska bli en ”stad full av möjligheter” – möjligheter för alla att utvecklas på bästa möjliga sätt. Det som görs ska upplevas som smart och ge användarna en genuin möjlighet att bli och känna sig smartare i vardagen. Då är man inne på rätt väg, avrundar Daniel.

Att just tänka efter före brukar väl ofta vara något av det smartaste man kan göra?

Fakta

Besök evry.se

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar