Weekly News

Sigvard Åkerman, VD och grundare, AssuransSelector AB RISKHANTERING

Expertpanel - Sigvard Åkerman

Nämn några trender som finns för tjänster/produkter inom ert segment?

– Ökade förfrågningar om att kunna skydda företagens immateriella rättigheter samt exempel licensavtal kopplade till dessa. Detta då fler och fler företag licensierar ut sin teknologi. Försäkringslösningar för IT-säkerhet är också en tydlig trend och kommer säkert att öka.

Varför bör man anlita en försäkringsmäklare?

– Då man inte har försäkringserfarenheten internt kan man behöva någon som bistår med att belysa risker, bedöma villkor samt har erfarenheten av att köpa försäkringar på marknaden. Ett internationellt verksamt företag kan behöva få tillgång till kompetens att arrangera ett internationellt försäkringsprogram med lokala försäkringar för att få kontroll på sina risker i de olika länderna.

Om ni blickar 5-10 år framåt, vad tror ni hänt inom ert segment då?

– Framgent kommer antagligen försäkringsskydd för kriminalitet, IT-säkerhet och Immateriella rättigheter att öka. Inom en snar framtid kommer säkert cyberförsäkringar vara en del av en företagsförsäkring för mindre företag.

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar