Weekly News

Daniel Andersson, Area Vice President HIS Nordic CGM Annons

Samverkan är receptet för att uppnå e-hälsovisionen

Visionen om att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025 kommer att uppnås. Det är Daniel Andersson, Area Vice President HIS Nordic, på CGM övertygad om. Hans svar på hur det ska gå till är tydligt: Tillsammans – nu krävs samarbeten av olika slag!

"Samverkan och samarbete är ett utmärkt verktyg för att optimera olika intressen i samspelet mellan offentlig verksamhet, akademi och industri."

Det finns en hel del annat att ta tag i också. Daniel Andersson menar att en av de största utmaningarna i Sverige är att få till ett närmare samarbete mellan IT och olika verksamhetskompetenser.
– Det borde vi se till att göra till en svensk paradgren, säger han.

Daniel Andersson pekar på att olika forskningsrapporter visar hur IT har ökat produktiviteten. Samtidigt misslyckas runt 70 procent av IT-projekten i ett eller flera avseenden. Studier visar samstämmigt att den vanligaste orsaken bakom misslyckade IT-projekt är bristande användarmedverkan i kravarbetet. Där användarna har varit med i hela designarbetet får man helt andra resultat.

Vilka faktorer tror du är nödvändiga för att lyckas?
– De organisationer jag känner till som lyckats med sin IT-verksamhet kännetecknas av att de har haft en god dialog och ett strukturerat tankesätt, de jobbar hårt med processer och utvecklingsarbete kring verksamheten. När verksamheten struktureras blir den synlig och tydlig inte bara för professionen utan även för IT-verksamheten som då kan bidra med rätt verktyg till stöd för verksamhetsmålen.

Du har varit tydlig med att det behövs en spelplan och spelregler för att kunna realisera e-hälsovisionen. Vad menar du med det?
– Gemensamma spelregler för informationshantering mellan system, individer och organisationer är förutsättningar för verksamhetsutveckling, entreprenörskap och innovation. Spelreglerna kan till exempel handla om lagar och förordningar, ersättningsmodeller, incitamentsstrukturer eller standarder för interoperabilitet. CGM:s strategi handlar mycket om samarbeten och allianser. 

Hur kommer ni att bidra till detta?
– Samverkan och samarbete är ett utmärkt verktyg för att optimera olika intressen i samspelet mellan offentlig verksamhet, akademi och industri. Därför gör CGM vad vi kan för att också knyta till oss aktörer som delar våra värderingar i det avseendet. Vi tror stenhårt på att delad kunskap växer.
– Därför har vi etablerat ett partnerprogram där olika aktörer i ekosystemet kommer att samverka tillsammans. Vi har också startat upp ett effektråd med personer som har en bred erfarenhet från såväl vårdprofessionen, akademin och patientorganisationer. Dessutom håller vi på att bygga upp ett lokalt kompetensutvecklingscenter där vi kan dela och dra nytta av den utveckling som sker både nationellt och internationellt. På så sätt är vi redo att ta fram framtidens vårdinformationsmiljö tillsammans med våra kunder.

Hur ser du på den nya myndighetsorganisation med bland annat ett nytt samordningskansli som nu tar form, för att säkerställa att e-hälsovisionen uppnås?
– Jag tycker att den nya organisationen för styrning och samverkan är bra och startar upp i rätt tid. Det behövs en starkt driven samordning och uppföljning för att vi ska lyckas och mognaden finns. För att svensk hälso- och sjukvård ska klara framtida utmaningar tror jag dessutom att man behöver en kompletterande institution som tar hand om den gemensamma kunskapsbildningen kring verksamhetsutveckling. Det leder till att erfarenheter från framgångsrikt arbete med verksamhetsutveckling tas tillvara på bred front, utvecklas och anpassas till landsting, kommuner och de privata utförarna inom vården. Jag tror också att det finns många kunskaper inom den internationella forskningen som måste tas tillvara, utvärderas och användas i kommande utveckling.

Daniel, om du får välja: Vad är ditt recept hur vi ska lyckas uppnå visionen?
– Jag tror att en av de viktigaste förutsättningarna för framgång är att våga pröva sig fram. Det måste finnas utrymme att jobba evolutionärt, att definiera problem, formulera hypoteser och testa dem i praktiken.


Läs mer om CGM CompuGroup här

FaktaDela artikeln

Journalist

CompuGroup Medical

Fler artiklar