Weekly News

Magnus Kjellin DIGITALISERING

Rätt analys av olika elinköpsstrategier

Elmarknadens kortsiktigt snabba förändringar och elkontraktens prisvolatilitet innebär att företag som använder en genomtänkt och systematisk analysmodell och tar hjälp av specialutvecklade IT-program kan minska sina elkostnader med uppemot tio procent och samtidigt avsevärt minska det ekonomiska risktagandet.

"Det finns en omfattande kostnadsbesparingspotential i elaffären som många industriföretag ännu ej fullt tagit till sig."

Att räkna ut vilken elinköpsstrategi som bäst motsvarar industriföretagets ekonomiska och riskmässiga preferenser har hittills varit ett mycket tidskrävande och omfattande arbete där resultatet ofta byggt på omfattande förenklingar. Därför har det ofta i grunden funnits ett internt motstånd mot att ifrågasätta och förändra strategier i takt med att marknaden förändras.

Konsulten Magnus Kjellin har därför, tillsammans med några av elmarknadens största aktörer, utvecklat ett IT-program som, genom att backlogga elhandelsstrategier som använts historiskt, på ett par minuter kan få fram en strategi som lämpar sig bäst utifrån varje specifikt företags behov och mål. Det som tidigare var komplicerat är, tack vare en ny generation IT-system, nu enkelt, snabbt och tillförlitligt.

– Det finns en omfattande kostnadsbesparingspotential i elaffären som många industriföretag ännu ej fullt tagit till sig. Det här är en lösning som kommer att vara högintressant för en växande grupp industriföretag i takt med att behovet av kostnadseffektivisering och stärkt konkurrenskraft ökar, säger Magnus Kjellin.

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar