Weekly News

Outsourcing frigör tid

Vi delar på kostnaden, så blir det billigare. Ett resonemang de flesta känner igen och som gäller även för nya tekniska tjänster. Lägger vi till att vi vill ha tillgång till information när vi behöver den oavsett var vi befinner oss – ja, då ligger outsourcing inte långt borta.

– Genom att köpa en standardiserad tjänst som många andra också köper så delar man på kostnaden för utveckling och innovation, i stället för att som tidigare bygga bolagsunika lösningar, säger Daniel Klöfverskjöld. Affärsprojektledare på Atea.

Varför väljer man att outsourca vissa tjänster?

– Till stor del handlar det om att dra ner på kostnader och samtidigt kunna höja kvaliteten. Det är kostsamt att hålla sig med kompetens inom flertalet områden i bolaget. Det blir tydligare och enklare att kravställa en funktionsleverans mot en extern leverantör eller partner. I dag finns det en rad bra tjänster där man kan välja att lägga till exempel sin lönehantering.

De flesta större företag erbjuder mer eller mindre skräddarsydda lösningar där outsourcingtjänsterna innehåller tjänster kring allt från löpande lönehantering till pensionsadministration och sjukhantering.

Automatiserade processer är, enligt Daniel Klöfverskjöld, det företagen i dag strävar mot.

– Tidigare har kunder haft bolagsunika lösningar som gjort det svårt att integrera nya tjänster eller byta leverantör. Genom mer standardiserade lösningar så förenklas den processen. I stället för en till en-leveranser så handlar det i dag om en till många.

Men det finns förutsättningar som i viss mån bromsar förmågan att hänga med i utvecklingen.

– En del bolag har komplexa arv från en intern IT-leverans. Dessutom vill man kunna garantera att en ny lösning möter verksamhetens krav på kvalitet och säkerhet, och stillestånd i samband med byte av leverantör bör i största utsträckning undvikas.

Dagens tekniklandskap ställer också andra krav på beställarens kompetens, att man förstår vad det är man beställer och hur den tjänsten kan komma att påverka verksamheten.

– Som kund är det önskvärt att inte bli inblandad i felsökningen vid problem utan att kunna vända sig mot en kontaktyta som tar över ansvaret. Oavsett om det handlar om hårdvaran, mjukvaran eller nätet.

När man beställer en viss funktion så bör man också ställa sig frågan om denna följer verksamhetens policys, processer och rutiner. Genom att outsourca så kan man frigöra tid och lägga större fokus på kärnverksamheten och tekniken har gjort det ännu vanligare att lägga ut tjänster kring IT och ekonomiavdelningarnas administration. Cirka tre av tio företag lägger ut delar av sin administration på externa aktörer, och då är det främst lönehantering och IT.

Dela artikeln

Journalist

Jenny Nirfalk

Fler artiklar