Weekly News

Martin Gynnerstedt DIGITALISERING

Ökad reglering i fintechbranschen

Fintech är en bransch som i hög grad styrs av lagar och regler. Företag som utvecklar betalningslösningar eller andra finansiella tjänster behöver hålla sig uppdaterade kring de juridiska krav som gäller, både ur ett IT-rättsligt och finansregulatoriskt perspektiv. Tekniken riskerar annars att bli onödigt kostsam eller oanvändbar.

"Det är viktigt att vara medveten om cyberhot vid upprättande och granskning av avtal inom fintechbranschen."

Fintech är en bransch som i hög grad styrs av lagar och regler. Företag som utvecklar betalningslösningar eller andra finansiella tjänster behöver hålla sig uppdaterade kring de juridiska krav som gäller, både ur ett IT-rättsligt och finansregulatoriskt perspektiv. Tekniken riskerar annars att bli onödigt kostsam eller oanvändbar.

– Det är viktigt att vara medveten om cyberhot vid upprättande och granskning av avtal inom fintechbranschen. Ett lämpligt sätt att hantera informationssäkerhet kan vara att följa branschstandarder, exempelvis PCI-DSS som används för kortbetalningar. Standarder innehåller generellt säkerhetskrav vilket kan minska den legala risken avsevärt, säger Martin Gynnerstedt, advokat med inriktning mot IT och teknologi på Advokatfirman Cederquist.

Ytterligare en viktig aspekt som berör de flesta tjänster inom fintech är hantering av personuppgifter. Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning med strängare krav på personuppgiftshantering i kraft.

– En stor skillnad mot nuvarande personuppgiftsreglering är att påföljderna för företag som bryter mot de nya reglerna blir betydligt hårdare. Utöver de rent ekonomiska konsekvenserna riskerar företag som inte hanterar personuppgifter korrekt även sitt renommé, vilket kan få stor inverkan varumärke och rykte, säger Martin Gynnerstedt.

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar