Weekly News

Nasdaq ökar tillgängligheten till den globala energimarknaden

Nasdaq Commodities, Skandinaviens ledande plattform för elhandel via derivat och certifikat, har tagit steget från att vara en nordisk till att bli en global elhandelsaktör. Elhandelskundernas efterfrågan har gjort att Nasdaq Commodities numera bland annat erbjuder elhandel på den tyska och snart även den franska marknaden.

–Vi är välkända för att vara en global aktör på aktiemarknaden, men är numera även en global aktör på råvarumarknaden, säger Björn Sibbern, VD för Nasdaq Commodities globala trading- och marknadsportfölj.

En trend är att allt fler kunder vill handla med förnybar energi. I september lanserade Nasdaq därför ett Renewable Wind Index, NAREX-WIDE, som baseras på den tyska marknaden. Vindkraftsproduktionen ökar stadigt i Tyskland och allt fler efterfrågar hedgingprodukter som baseras på just vindkraft. Den 8 december lanserade Nasdaq Futures kontrakt med NAREX-WIDE som underliggande. Om satsningen blir en framgång kan det bli aktuellt för Nasdaq att lansera liknande index och kontrakter även på solenergi eller vindkraft från andra europeiska länder.

– I augusti 2015 lanserade vi även Nasdaq Energy Futures i samarbete med ett tjugotal av branschens ledande aktörer, däribland Goldman Sachs och Morgan Stanley. Via Nasdaq Energy Futures kan våra kunder handla med naturgas, olja samt el från USA. Lanseringen skedde som en följd av en ökad efterfrågan från globala tradingaktörer som handlar med bland annat olja och naturgas, säger Björn Sibbern.

Nasdaq Commodities använder sig av det väletablerade amerikanska clearing huset OCC:s tjänster, vilket innebär att all handel sker via en etablerad och beprövad infrastruktur som merparten av kunderna känner till sedan tidigare.

För drygt två år sedan initierade Nasdaq Commodities handel på den tyska elmarknaden. Det har blivit en stor framgång och näst på tur står den franska elmarknaden. Det innebär att Nasdaqs nordiska kunder numera har tillgång till en större europeisk elmarknad, som ett komplement till det nordiska utbudet. På sikt kan ytterligare länder tillkomma.

– Tidigare var våra elhandelskunder begränsade till att handla på den nordiska elmarknaden. Numera kan genomföra elhandel även med andra europeiska länder via vår plattform. Det innebär att kunderna kan samla hela sin elhandelsaffär hos oss, även när efterfrågan på global energi ökar, säger Björn Sibbern.

Fakta

Fakta Två andra företag på marknaden: Bixia och Nordic Green Energy

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar