Weekly News

IT

Mobilitet – i förarsätet på företagens digitala transformationsresa

Sverige är en ledande nation inom digital infrastruktur. Det har bidragit till att mer än 70 procent av alla svenskar* har en smart mobil, vilket har ändrat våra beteenden och revolutionerat samhället. Det vi tidigare gjorde manuellt vill vi nu göra i mobilen, allt från bankärenden till att titta på TV. Förändringen gäller såväl i privatlivet som på jobbet vilket utmanar arbetsgivarna som behöver möta medarbetarnas förväntningar.

 

Mobilrevolutionen har bidragit till den digitala ekonomins tillväxt, där Sverige ligger i framkant med en ny generation företag som Spotify, iZettle, Truecaller med flera. Det handlar inte bara om nya eller förändrade affärsmodeller utan även om hur mobilen kan bidra till effektivare verksamheter och nöjdare medarbetare. Medarbetare förväntar sig i dag att kunna utföra arbete på mobila enheter och från den plats man önskar. Mobila mail- och mötestjänster använder redan många. Även intranät, affärs- och ekonomisystem blir allt vanligare i jobbmobilen. Det kommer också nya innovativa tjänster från digitala entreprenörer som ägnar sin affärsidé åt att hjälpa dig som företagare att jobba smartare. Appar för tidsredovisning, reseräkningar, inköp, attestering med mera gör att arbete kan utföras på distans i mobilen

 

35 miljoner saker beräknas vara uppkopplade i Sverige inom tre år**. Det jag talar om är det som populärt kallas IoT, Internet of Things eller sakernas internet, en het trend inom digitalisering och som även det påverkar företagande. Även här spelar mobilen en viktig roll som gränssnitt mot användaren – allt ifrån att styra värme, positionera och övervaka utrustning och maskiner till att sköta fastighetsunderhåll.  

 

Mobilitet erbjuder en ocean av möjligheter. Men det finns också utmaningar. Det är därför viktigt att verksamheter formulerar en strategi kring mobilitet och identifierar vilka konkreta nyttor mobila arbetssätt ska leda till. En dialog vi har allt oftare med våra företagskunder. Mobilitet är en investering där avkastning i form av förbättrad produktivitet, nöjdare medarbetare och kunder är avgörande för lönsammare affärer.


* Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2014

** Enligt rapporten Connected Things 2015 från TeliaSonera och Arthur D. Little

Fakta

Torbjörn Chami

Chef för företagsaffären på Telia

Dela artikeln

Journalist

Jenny Nirfalk

Fler artiklar