Weekly News

Helen Remnås, affärsutvecklingschef för rekrytering på Experis. RISKHANTERING

Minimera riskfaktorerna i rekryteringsarbetet

"En riskfaktor som bör elimineras är att inte lyckas med den första kontakten med kandidaten."

– En tydlig trend är att allt fler kandidater med en efterfrågad kompetens förväntar sig att bli kontaktade av presumtiva arbetsgivare snarare än att aktivt söka nya jobb på egen hand. Det innebär att kandidaternas förväntningar på arbetsgivarens erbjudande har förändrats mycket på senare år, säger Helen Remnås, affärsutvecklingschef för rekrytering på Experis.

Hon beskriver analysen inför en rekrytering som en strategisk aktivitet. Analysen av vad för kompetens företaget behöver för att få utväxling på sina idéer och mål kombinerat med en insikt om vilka kandidater företaget kommer kunna karriärutveckla är grunden till en långsiktigt lyckosam rekrytering. Låt utvärderingskriterierna i en rekrytering baseras på vilka förmågor kandidaten bör ha för möjligheten att prestera i er företagskultur. Som ny i en roll vill vi alla prestera, med en bra matchning till företagskulturen skapas möjligheter för individer att nyttja sin fulla potential och prestera, förväntningen om en karriärutväxlings uppfylls.

– En riskfaktor som bör elimineras är att inte lyckas med den första kontakten med kandidaten, särskilt då kandidater kontaktas proaktivt. Det är viktigt att kandidaten möter en person som förstår vad som är ett nästa steg i dennes karriär. Helt enkelt någon som förstår vilka roller som gör att kandidaten får en karriärutväxling. På så sätt skapas ett förtroende för den rekryterande organisationen, säger Helen Remnås.

– En global undersökning av Manpower Group visar att kandidater i Sverige i första hand styrs av rollens innehåll och dess påverkan på individens livsstil när de byter jobb. I andra länder är faktorer som hög lön och attraktiva förmåner mer avgörande. Genom att ha förståelse för vilka livsstilsfaktorer som påverkar kandidatens val av framtida arbetsgivare har du skaffat dig en värdefull förståelse för hur kandidaten resonerar och vilka faktorer som kan stärka motivationen att byta jobb, säger Helen Remnås.

– En viktig riskfaktor att eliminera, för att behålla kompetens är att skapa en välfungerande struktur för introduktion av nya medarbetare. När rekryteringen är klar gäller det att komma i ihåg hur rollen har presenterats för kandidaten, man bör se det som en överenskommelse mellan kandidaten och ert företag. Introduktionen bör spegla det uppdrag ni kommit överens om att rollen ska fylla. Det kan kännas självklart men alltför ofta ser vi att bristande introduktioner gör att nya medarbetare inom kort söker sig vidare då rollen inte har fyllt kandidatens förväntan om karriärutväxling, säger Helen Remnås.

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar