Weekly News

Larry Hatheway Chefsekonom på GAM


Tror du att höstens utveckling på börsen rör sig om ett säsongsmönster med korrektion eller anar i ett trendbrott på aktiemarknaden?

– Oron i augusti och september utgör en viktig brytpunkt. Det markerar slutet på det långa rallyt i aktier som inleddes under 2009 samt återkomsten av volatilitet. I USA faller företagens vinster till följd av höga värderingar. Makromiljön har blivit mindre förutsägbar, en följd av FED:s åtstramning och mer osäkra utsikter för Kina.

Vad har du för tankar kring en eventuell räntehöjning i USA? När kan det bli aktuellt och vilka konsekvenser för det för svenska placerare?

– Marknadsaktörerna förväntar sig nu att Fed inleder en räntehöjning i mitten av december. Efter tillväxtfarhågor i Q3, har amerikansk ekonomisk statistik åter förbättrats och arbetsmarknaden verkar närma sig full sysselsättning. De senaste två månaderna har dollarn uppvärdering åtföljts av en avmattning på de globala aktiemarknaderna.

Hur påverkar Kina den svenska aktiemarknaden, på kort och lång sikt?

– För europeiska investerare, har Kinas avmattning främst varit uppenbart i råvaru- och energisektorerna, där avkastningen har minskat i flera år men där återhämtningen fortfarande dröjer. På kort sikt kan en stabilisering av den globala tillverkning och handel ge en skjuts till den kinesiska råvarumarknaden.

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar