Weekly News

IT-mässan som sätter säkerheten först

Nordic IT Security är Nordens största konferens och mässa inom informationssäkerhet. I år arrangeras den för tionde gången på Stockholmsmässan den 7 november.

Sverige ligger hyfsat till när det gäller IT-säkerhet i ett internationellt perspektiv. Men det finns mycket som fortfarande kan bli bättre.

– Allt fler, från både privat och offentlig sektor, har fått upp ögonen för att IT-säkerhet är affärskritisk. Ett större haveri eller att bli utsatt för en hackerattack kan få förödande konsekvenser, säger Robert Okpu som är co-producer för Nordic IT Security. Vi kan ju också så gott som dagligen läsa om olika IT-attacker som orsakar skador för miljontals kronor.
– Säkerhet på internet genomgår en enorm tillväxt. Eftersom tekniken utvecklas i en rasande takt, uppkommer också nya hot snabbare som man måste kunna skydda sig mot.
– Något som varit på tapeten mycket i medierna, är internationell IT-säkerhet, och det framtida behovet av ”cyber warfare”, fortsätter Robert Okpu. Vi har till exempel en expert på området från Ukraina, Oleksandr Tsaruk, som berättar om hur det går till, när Ryssland använder Ukraina som ett ”testlabb”. Allt för att skaffa sig beredskap, för att kunna starta ett framtida cyberkrig mot USA.

Läs mer: Byggindustrin använder allt mer VDC och digitaliseringen är ett faktum.

Nordic IT Security kombinerar lösningar och demonstrationer med aktuella seminarier och utställningar under en heldag. Till årets mässa kommer över 70 företag, små såväl som internationella giganter. Dessutom kommer ett 60-tal presentationer och seminarier att hålls uppdelade på nio spår, vart och ett med sin egen specialinriktning.
– Spåren är framtagna för att göra det enklare för besökarna att kunna fokusera på de områden som är relevanta för just dem och deras företag. Sedan kan man naturligtvis kryssa sig fram också, plocka russinen ur kakan, om man hellre vill det, poängterar Robert Okpu.

Ett av spåren riktar sig till media med föredrag av bland annat Jan Helin från SvT, Eva Burman från Eskilstuna Kuriren och Thomas Mattsson från Expressen. Ett annat av spåren sätter fokus på retail som står inför stora förändringar, inte minst med nya betalsystem. Och ett tredje handlar om den nya gemensamma europeiska datalagstiftningen GDPR, som ersätter den svenska PUL-lagen.

Runt 2 000 personer beräknas besöka Nordic IT Security i år, varav många av dessa kommer från de övriga nordiska länderna.
– Det är all time high, säger Robert Okpu. Det visar tydligt att mässan är angelägen för många. Kanske främst för att inhämta kunskap och utbyta idéer. Men dagen är också ett gyllene tillfälle att knyta nya affärskontakter, träffa kolleger i branschen och orientera sig om nyheter och vad som är på gång i ett internationellt perspektiv.
– För oss som arrangör känns det dessutom bra om vi kan bidra till att göra världen till en lite säkrare plats, avslutar Robert Okpu. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar