Weekly News

Fredrik von Essen, näringspolitiskt expert på branschorganisationen IT & Telekomföretagen. DIGITALISERING

IT-branschen skriker efter kompetenta medarbetare


I dag sysselsätter IT- och telekombranschen cirka 200 000 personer i Sverige, men skulle kunna sysselsätta ytterligare 30 000. Bristen på duktiga medarbetare är stor och kommer att bli ännu större.

Redan i dag räknar vi med att branschen skulle kunna sysselsätta ytterligare 30 000 personer om de bara gick att hitta.

Behovet av nya, kompetenta medarbetare kommer att vara fortsatt stort under kommande år i en bransch med växtvärk och som med ljus och lykta letar efter utbildad arbetskraft.
– Redan i dag räknar vi med att branschen skulle kunna sysselsätta ytterligare 30 000 personer om de bara gick att hitta, säger Fredrik von Essen som är näringspolitiskt expert på branschorganisationen IT & Telekomföretagen.
– Och behoven kommer inte att minska under kommande år, snarare att öka!

På sikt är bristen på utbildad arbetskraft ett akut bekymmer för både företagen i IT-branschen och samhället i stort.
– Konsekvensen blir att företagen inte kan växa i den takt de skulle kunna göra, men också att man tvingas tacka nej till affärer. För samhället innebär det en ökad risk för sämre IT-lösningar även om det kan vara svårt att mäta i kronor, fortsätter Fredrik von Essen.

Att det blivit så här finns det olika förklaringar till.
– En är att utbildningsväsendet inte hängt med i utvecklingen, en annan att det fortfarande finns fördomar om att IT och telekom som yrke bara är något för nördar med kepsen bak och fram. En tredje är att branschen i sig varit dålig på att kommunicera vad man gör och vad det innebär att jobba inom sektorn och vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Den brist som råder i dag finns inom hela sektorn. Det saknas såväl mjukvaru- och systemutvecklare som olika specialister.
– Behovet är stort över hela linjen, säger Fredrik von Essen. Det behövs IT-arkitekter, testare och testledare, projektledare och verksamhetsutvecklare som kan förstå kundens verksamhet och finna lösningar som är anpassade just dem.
– Men det råder också brist på experter på IT-säkerhet och interaktionsdesigners som främst arbetar med att utveckla produkternas och tjänsternas användarvänlighet.

Vad krävs då för att komma till rätta med utvecklingen?
– Det finns inte en lösning på problemet utan det krävs flera olika insatser. Det behövs fler platser på våra universitet och högskolor, men också insatser för att få fler att söka de platser som redan finns, förklarar Fredrik von Essen.
– Jag menar också att de kortare YH-utbildningar som finns är en bra väg framåt. Fördelen med dessa är att de snabbare kan anpassas efter företagens behov och därför kan skräddarsys med relativt kort varsel. Utöver det måste det till en attitydförändring, inte minst blad studie- och yrkesvägledare och andra vuxna som förmedlar en delvis felaktig och föråldrad bild av vad det är att arbeta med IT.
– Sedan måste det till riktade insatser mot framför allt tjejer som i dag är i en klar minoritet på de utbildningar som finns. Det måste bli lika attraktivt för dem att söka en IT-utbildning som det är att i dag söka till juristutbildningen eller ett ekonomiprogram.
– Undersökningar som gjorts visar att många har en föreställning att det råder en grabbighet inom IT, men också att det är svårt och tråkigt samtidigt som det saknas riktiga förebilder. Verkligheten är inte alls sådan.

Arbetskraftsinvandring kan också vara en del av lösningen. Det finns många skickliga IT-experter i Indien, Pakistan, Kina och arabvärlden som skulle kunna och vill ta jobb här.Fredrik von Essen återkommer avslutningsvis till att ett ansvar också faller
på IT- och telekombranschen själv, som fram tills nu inte varit tillräckligt aktiv.
– Företagen måste bli bättre på att visa och förklara vad man gör, men också lyfta fram att det finns ett behov av många kompetenser. Alla måste inte vara civilingenjörer. Man kan ha en framtid inom IT även som exempelvis beteendevetare eller samhällsvetare.
Vad som ofta krävs är riktiga möten där man får se det faktiska arbetet. Det handlar till syvende och sist om är att få bort förutfattade meningar. Både hos killar och hos tjejer, men framför allt hos tjejerna.

Fakta

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar