Weekly News

Christian Doglia Annons

Investera i reala tillgångar

"Vår typ av infrastrukturinvesteringar motsvarar en risknivå som är likvärdig eller något högre än traditionella räntebaserade placeringar."

– Svenska institutionella investerare har en lång tradition av att investera i fastigheter som ett komplement till noterade aktier och ränteinvesteringar. I andra delar av världen har institutionella investerare genomfört infrastrukturinvesteringar under en längre tid, men det är först nu som intresset på allvar ökar även bland våra nordiska investerare, säger Christian Doglia, partner på Infranode. Infranode är ett svenskt bolag grundat av Christian, Philip Ajina och Leif Andersson som erbjuder institutionella investerare såsom pensionsfonder, livbolag och stiftelser en plattform för att investera långsiktigt i infrastruktur i framförallt Norden.

Alternativa lösningar kan exempelvis vara ägarväxling och olika former av samverkan mellan offentlig- och privat sektor såsom samägande, konsortier, Joint Ventures och OPS. För den offentliga sektorn utgör institutionella investerare en trygg och långsiktig affärspartner i infrastrukturinvesteringar inom flera sektorer såsom transport, energi och VA samt den sociala infrastrukturen.

– Vår typ av infrastrukturinvesteringar motsvarar en risknivå som är likvärdig eller något högre än traditionella räntebaserade placeringar. Den här typen av investeringar innehåller dessutom ett brett spektra av olika typer av investeringar med varierande inriktning inom exempelvis transportsektorn och social infrastruktur, vilket ger goda förutsättningar för en diversifierad portfölj, säger Christian Doglia.

Eftersom marknaden för institutionella investeringar i infrastruktur är relativt omogen i Norden så återfinns de flesta omedelbara investeringsmöjligheterna hittills i energisektorn, som karakteriseras av en mångfald av olika aktörer. Möjligheterna att investera i infrastrukturprojekt inom övriga sektorer har hittills varit begränsade.

– En särskilt intressant drivkraft för investeringsmöjligheter är exempelvis stadsutveckling och förtätning av städer, där nya bostäder förutsätter mer och bättre infrastruktur. Ett annat intressant område som kommer erbjuda stora investeringsmöjligheter är den kommande elektrifieringen av kollektivtrafiken, såsom laddstationer för elbilar och elbussar samt i uppgradering och byggnation av depåer för kollektivtrafiken. Inom detta område är vi aktivt engagerade i projekt Bussplan Sverige tillsammans med andra intressenter i ElectriCity, säger Christian Doglia.

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar