Weekly News


Internet of things revolutionerar näringslivets affärsmöjligheter

IoT, internet of things, står för en revolution av samma omfattning som den industriella revolutionen en gång var. Näringslivets utvecklings-och effektiviseringspotential med hjälp av IoT är mycket hög. IoT kan bland annat bidra till att omvandla traditionella produkterbjudanden till mer mångfacetterade tjänsteerbjudanden.

 Just nu ligger fokus i mångt och mycket på att arbeta med utveckling av morgondagens teknologier för att tillsammans med samtliga industrier skapa nya tjänster och produkter.

– Vi ser tre tydliga trender vad gäller IoT. Den första trenden är att konsumenter generellt sett tar till sig den nya teknologin och dess användarmöjligheter snabbare än företag. Mobiltelefontillverkare har länge varit ledande på det här området. Deras stora tillverkningsvolymer har gjort teknologin mer överkomlig för en bredare målgrupp, inte minst vad gäller uppkoppling och sensorer, säger Ola Möllerström, försäljningschef på Sigma Connectivity.

Den andra tydliga trenden är att även näringslivet börjar haka på konsumenternas utveckling i takt med att teknologin blivit billigare och mer stabil. IoT handlar om att omvandla en analog värld till en digital motsvarighet. För att göra det krävs olika typer av sensorer. Den tredje trenden är den smarta staden och det smarta samhället.
– Vi befinner oss ännu inte i den tredje vågen, som är det smarta samhället och den smarta och uppkopplade staden. Just nu ligger fokus i mångt och mycket på nya konsumentupplevelser och ny konsumentelektronik. Ytterligare ett område som växer snabbt med hjälp av IoT är det smarta hemmet. Teknikjättar som Apple, Google och Amazon försöker ta sig in i konsumenternas hem med hjälp av röststyrningstjänster som i sin tur kan innebära nya tjänster i det smarta och uppkopplade hemmet. En annan sektor som verkligen utvecklas snabbt med hjälp av IoT är hälso- och sjukvården, framtidens teknologi kan lösa flera av framtidens utmaningar i den sektorn, säger Ola Möllerström.

Läs mer: Den globala digitaliseringen har gjort att snabbväxande, men samtidigt energiintensiva företag, i det närmaste desperat söker efter lämpliga platser där man kan investera miljoner i serverhallar och liknande som direkt kan kopplas till en digital- och grön omställning.

För att samhället fullt ut ska kunna nyttja de möjligheter som IoT medför krävs, enligt Ola Möllerström, att fler politiker inser att IoT är en revolution med förmåga och möjlighet att verkligen förändra samhället från grunden. IoT kommer att generera många nya typer av jobbtillfällen, politiker bör inte enbart betrakta teknikrevolutionen som en faktor som gör att arbetstillfällen försvinner. Det krävs även en lagstiftning kring framtidens datahantering som reglerar hur data ska samlas in och vem som ska äga data i framtiden. Data är och kommer att vara en viktig resurs, säger Ola Möllerström.

Han anser att IoT innebär såväl möjligheter som hot för näringslivets del. Eftersom IoT bidrar till att förändra samtliga branscher från grunden så riskerar företag som inte hänger med och utforskar möjligheterna med IoT att halka efter sina konkurrenter. Företag som däremot vågar koppla upp och paketera sina produkter som tjänster med hjälp av de data som fångas upp via sensorer har i stället stora möjligheter att effektivisera produktutveckling och tillverkning.
– I framtiden kommer i stort sett alla produkter att i stället bli tjänstebaserade. Den svenska industrin är dessvärre lite för konservativ i mina ögon. De utforskar inte de möjligheter som IoT medför i tillräckligt stor utsträckning. Det är synd eftersom industriföretag från andra länder riskerar att köra om dem på sikt. Jag ser gärna att våra svenska traditionella verkstadsbolag vågar utmana sig själva mer vad gäller IoT och dess möjligheter, säger Ola Möllerström.

Han betraktar Spotify som ett svenskt flaggskeppsföretag vad gäller att tillvarata möjligheterna med IoT. Även Ikea, som tillvaratar det smarta hemmets affärsmöjligheter, är ett bra exempel på ett svenskt företag som ligger i framkant vad gäller IoT. Ett annat exempel är Volvo, som säljer utbildningar för lastbilsförare baserat på data som kartlägger deras körstil. Utbildningarna kan bland annat hjälpa åkerier att minska bensinförbrukningen. Potentialen för IoT är hög även i hälso- och sjukvården, som kan låta patienter genomföra enklare egenkontroller av sin hälsostatus hemma, exempelvis väga sig själv eller kontrollera sin puls. Resultaten kan därefter rapporteras in till sjukvården, vilket spar resurser för sjukvården och underlättar för patienten. 

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar