Weekly News

Baris Färnman DIGITALISERING

Interaktivt cybersäkerhetsspel hjälper företag

"Game of Threats är ett interaktivt cybersäkerhetsspel som erbjuder en accelererad lärandeprocess och är utvecklat för att skapa en realistisk upplevelse där deltagarna får en bättre förståelse för vilka hot som finns i cyberdomänen samtidigt som de får en större förståelse för vilka åtgärder som behöver vidta."

Att få en samlad bild över vilka cyberhot som är mest aktuella för tillfället och hur man bör skydda verksamheten från dem kan vara både komplicerat och svårt att överblicka. PwC har därför lanserat cybersäkerhetsspelet Game of Threats, som hjälper deltagarna att öka sin förståelse för det föränderliga risklandskapet i samband med digitaliseringen.

– Game of Threats är ett interaktivt cybersäkerhetsspel som erbjuder en accelererad lärandeprocess och är utvecklat för att skapa en realistisk upplevelse där deltagarna får en bättre förståelse för vilka hot som finns i cyberdomänen samtidigt som de får en större förståelse för vilka åtgärder som behöver vidta. Spelet fungerar som en länk mellan tekniker och övriga delar av verksamheten, säger Baris Färnman, cybersäkerhetsspecialist och ansvarig för Game of Threats på PwC Sverige.

I Game of Threats kan deltagarna anta olika roller på ett företag eller som myndighetsrepresentant. Spelet ställer krav på intensivt lagarbete och snabba beslut

– Även om ledningsgrupper och styrelser är vår primära målgrupp så kan Game of Threats även öka medarbetares förståelse kring sin roll i verksamhetens cybersäkerhetsarbete. Det kan hjälpa företag att analysera vilka investeringar de behöver göra i sitt cybersäkerhetsarbete på ett pedagogiskt och strategiskt sätt, säger Baris Färnman.

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar