Weekly News

IT

Informationssäkerhet – en samhällsfråga

Från att mest ha varit en angelägenhet för IT-avdelningarna har informationssäkerhet kommit att bli en samhällsfråga. Den snabba digitaliseringen av allt fler verksamheter har ökat riskerna vilket gör att säkerhetsfrågorna är något som alla måste förhålla sig till.

“Jag är helt för digitaliseringen, det viktiga är att vi pratar om riskerna och ökar medveten-heten.”

– För IT-avdelningarna är säkerhetstänket inget nytt. De har bra koll på olika hot som uppstår och har den tekniska arsenalen för att mota dem. Men när det gäller individer, medarbetare och privatpersoner, är medvetenheten inte lika stor, säger Ann-Marie Ovin, CIO på Advokatfirman Vinge.

Vinsterna det innebär att snabbt och smidigt använda nätet för att till exempel handla gör att vi ofta är benägna att blunda för riskerna. Därför bör alla fundera på hur sårbar man kan vara på nätet.

– Jag brukar ställa frågan ”hur mycket pengar ska man ha på kontokortet?” och svaret är ”så mycket pengar som man är beredd att förlora”. För det är ju så, att många har lönekontot kopplat till det kontokort de handlar med på nätet. Så hur säker är man när man till exempel shoppar på nätet? Hur mycket av din personliga information finns tillgänglig på nätet? Det är den typen av frågeställningar som man måste förhålla sig till.

När det gäller företag har informationssäkerhet kommit att bli allt viktigare. I dag är inte frågan om man kommer drabbas av en attack, utan när. I Vinges fall är området prioriterat och är väl förankrat i hela organisationen, inte minst på ledningsnivå.

– Vi har ett informationssäkerhetsforum som gäller både IT och övrig säkerhet. På så sätt har vi skapat ett systematiskt arbetssätt kring de här frågorna. Samtidigt är det ett tacksamt område för en advokatbyrå att jobba med eftersom sekretess- och etikfrågor är något som vi är så vana vid.

Ann-Marie Ovin poängterar att säkerhetstänket inte är något som enbart berör den digitala världen.

– Det är heller inget som man kan lägga på hyllan när man går från jobbet utan det handlar lika mycket om att vara uppmärksam på vilken information man delar med sig av även i andra sammanhang. Vad pratar man med kollegorna om i lunchkön? Sitter jag med datorskärmen uppe på tåget eller flyget och därmed riskerar att andra får se känslig information? Sådana saker är också viktiga att tänka på, säger hon.

För att öka medvetenheten om informationssäkerhet anser Ann-Marie Ovin att ämnet bör diskuteras i skolan i större utsträckning.

– Då menar jag inte som en bisak under datalektionen, utan som ett större ämne i till exempel samhällskunskapen. Internet är i dag en lika självklar del av våra liv som elektricitet. Och eftersom vi har lärt oss att inte stoppa fingrarna i ett kontaktuttag så borde vi också lära oss att inte lämna ut känslig information på nätet.

Med de risker som en ökad digitalisering för med sig, hur ser du på framtiden?

– Man kan se det på två sätt. Det ena är att ju mer man vet desto mer paranoid blir man. Men det andra, som också är mitt perspektiv, är att det helt och hållet handlar om hur man förhåller sig till utvecklingen. Jag är helt för digitaliseringen, det viktiga är att vi pratar om riskerna och ökar medvetenheten, säger Ann-Marie Ovin.

Dela artikeln

Journalist

Caroline Säfstrand

Fler artiklar