Weekly News

Peder Bank, VD, Interxion Norden Annons

Har du koll på dina data i molnet?

I en värld där vi är allt mer uppkopplade och IT-tjänster blir allt mer komplexa ökar betydelsen av att ta ett samlat grepp om verksamhetens IT och data.

"I takt med att närvaro och digitala tjänster är allt mer självklart för både privata och offentliga aktörer ställs helt andra krav på tillgänglighet, prestanda och skalbarhet."

Sedan länge är de flesta verksamheter oavsett typ eller storlek starkt beroende av en fungerande IT. Hela vägen från fåmansbolag, via medelstora till multinationella spelare. Exemplen är lika många som spännvidden är stor.

I takt med att den digitala transformationen tar ett allt stadigare grepp blir betydelsen av att all IT fungerar fullt ut allt mer tydlig.  Enligt en ny undersökning av IDC är det med hjälp av nya infrastrukturlösningar som europeiska företag tar kontroll över transformationen och sin IT. 

I undersökningen svarar 43 procent av företagen att de anser att det är väldigt viktigt att bli en digital verksamhet medan 12 procent menar att det är kritiskt.

Outsourcing av olika slag och på olika nivåer har varit och är ofta en lösning. Detta för att en organisations IT ska kunna hantera och garantera en kontinuerlig och tillförlitlig IT-drift i en växande organisation. Till rätt nivå av tillgänglighet och inte minst till rätt kostnad. 

- Men i takt med att närvaro och digitala tjänster är allt mer självklart för både privata och offentliga aktörer ställs helt andra krav på tillgänglighet, prestanda och skalbarhet, säger Peder Bank, Nordisk VD på Interxion som driver flera stora datacenter i Europa, bland annat i Stockholm och Köpenhamn.

Bland Interxions kunder finns flera stora nationella och internationella företag. Han menar att fler och fler kunder inser att det traditionella in-house-datacentret som varit förhärskande i decennier i många fall inte är att föredra i framtiden.

- Många organisationer har idag en hybrid IT. Man kombinerar datacenter, in-house eller köper datacenter som en tjänst med olika typer och kombinationer av molntjänster. Man vill använda molnets alla fördelar för att utveckla sin verksamhet och snabbt kunna nå nya marknader, samtidigt som man håller känslig data tryggt i egna miljöer.

Nämnda undersökning visar att verksamheters IT flyttas i stadig takt till molnet, externa datacenter outsourcas till tredjepartsleverantörer. Ungefär hälften av alla företag anger att de förväntar sig att använda sig av en hybrid molnlösning inom en snar framtid.  

Peder Bank upplever att allt fler ser betydelsen av att ”ta kontrollen” över sin IT-setup och att en neutral plats för lagring och distribution innebär en större flexibilitet. För vissa företag är det en optimal plats att bygga hybrid-it-lösningar. Detta eftersom privata direktförbindelser till molnleverantörerna redan finns etablerade hos aktörer som exempelvis Interxion.

Ta kontroll över din IT-lösning hos colocation-leverantören Interxion

- Företagens behov av att kunna ansluta sig till flera olika it-tjänsteleverantörer och molnplattformar ökar i allt högre utsträckning, säger han. Att ha friheten att själv välja när, var och hur verksamheten använder molnet. 

Kostnader är en annan drivkraft. De sista eftertraktade decimalerna i en anläggnings upptid är alltid kostsamma att uppnå om verksamhetens egen IT-avdelning ska ansvara för driften. 

- In-house datadrift kräver stora investeringar i avbrottsfri kraft, driftspersonal, säkerhet med mera. 

Det är sedan länge känt att leverantörer av datacenter kan slå ut dessa kostnader mer effektivt och erbjuda en specifik nivå av driftsäkerhet till en lägre kostnad.

Men det handlar inte bara om kostnader. Utvecklingen går väldigt fort. Det är svårt att veta hur mycket lagringskapacitet, processorkraft eller bandbredd man behöver - inte bara på sikt utan även - vid särskilda tillfällen. Då kan det vara mer strategiskt att hyra in sig hos en datacenterleverantör och på kort varsel skala upp när behoven förändras.

Världen är uppkopplad och blir allt mer sammankopplad. Här är snabba och tillförlitliga uppkopplingar a och o. Leverantörer av tjänster för datacenter har ofta år av praktisk kunskap och infrastruktur just när det kommer till att säkerställa tillförlitliga uppkopplingar. Flera av världens ledande digitala företag använder redan en hybrid-IT-strategi för att maximera fördelarna med molnet och samtidigt kunna behålla kontroll över data man inte vill eller av regulatoriska krav kan lagra i molnet.  

Här kan du ladda ner hela rapporten


FaktaDela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar