Weekly News

Stefan Emblad, Europachef på Världsbanken FINANS

Hållbara investeringar

Världens ökande medvetenhet om de globala utmaningar vi står inför har ökat markant på senare år. Det fick först genomslag i tillverkningsindustrin och har på senare år haft stark påverkan även på många andra branscher, däribland den finansiella sektorn. Sakta men säkert har hållbarhet utvecklats till en integrerad och självklar del av investeringsverksamheter runtom i världen.

"En intressant trend vad gäller socialt hållbara investeringar är impact financing."

Internationellt sett förvaltas drygt 20 procent av det totala förvaltade institutionella och privata kapitalet utifrån ett hållbarhetsperspektiv och förvaltas utifrån social governance principer. Omvärldens ökande medvetenhet kring hållbarhet genererar ett ökat tryck på kapitalförvaltare att agera hållbart. Vi på Världsbanken välkomnar förstås utvecklingen, även om den tagit något längre tid än vad vi hoppats på.

En intressant trend vad gäller socialt hållbara investeringar är impact financing, en investeringsform som strävar e er att lösa miljömässiga eller sociala problem i samhället. Impact financing är definitivt en spännande trend som är på stark frammarsch. Intresset för hållbarhet i den finansiella sektorn har ökat i takt med att investerare upptäcker att det faktiskt går att tjäna pengar genom att agera på ett hållbart sätt. 

En del mentala hinder och fördomar kring hållbara investeringar lever fortfarande kvar, men allt fler privata och institutionella investerare upptäcker och tar del av den potential som den här typen av investeringar innebär. Framtiden ser definitivt ljus ut för de hållbara investeringarna, både som ett sätt att förbättra världen och som en intressant investeringsmöjlighet. Jag är övertygad om att finansvärlden är redo att accelerera sitt fokus på hållbara placeringar. Det råder ingen tvekan om att omvärlden är redo och att intresset för och efterfrågan på hållbara placeringsalternativ kommer att öka framöver. 

 

Dela artikeln

Journalist

Ledare

Fler artiklar