Weekly News

IT

Håll dina kunskapar uppdaterade

Efterfrågan på IT-kompetens är stor i Sverige och det är inte någon större konkurrens om jobben. 

– Vi märker att många av våra elever får jobb redan innan de är färdiga med sin utbildning, säger Erik Wennhall, divisionschef för tjänstemän Lernia.

Branschen som helhet utvecklas i en allt snabbare takt.

– Ju mer IT-beroende bolagen blir desto större blir också efterfrågan, inte minst på stöd och support. Många små och medelstora företag vill inte anställa någon för att sköta first line support utan har mer sporadiska behov. Väldigt mycket förfrågningar har lett till att vi satt upp en egen first line support företag kan avropa från, som svar på ett ökande behov på marknaden, säger Erik Wennhall.

Förutom systemtekniker och first line support ökar behovet stadigt för datatekniker och programmerare med ca 3–5 procent per år.

– Det finns en risk att rätt kompetens inte hinner utvecklas i samma takt som näringslivets behov växer. För att förbli attraktiv på marknaden är det viktigt att kompetens utvecklas i linje med den tekniska utvecklingen. Att man håller sig á jour med de senaste språken eller trenderna som används. Ett tips är därför att om man inte vet vad man vill arbeta med, ta en kurs för att hålla sina kunskaper uppdaterade.

Mer än hälften av IT volymerna i Sverige, 160 miljarder, finns inom tillverkning, statliga myndigheter och verk, tjänstesektorn, handel och finans.

På arbetsmarknaden idag finns cirka 40 000 datatekniker och 80 000 systemtekniker.

Blickar man framåt lite så är det inom IT-säkerhet och systemarkitektur som man inom IT- och telekombranschen ser ett stort ökat behov.

– Det här är en sektor som växer mycket kraftigt i Sverige och där det behövs kompetens.

Bara de senaste fyra åren har det hänt massor inom IT- området, all utveckling inom system, webb, mobil och sociala medier påverkar den tekniska kompetensen. Sedan år 2010 har antalet sökande till tekniska utbildningar ökat med 62 procent. Då var det kring 17 000 sökande per år, idag är det över 27 000.

Bristen hotar på sikt Sveriges chans till tillväxt. Det säger Björn Axelsson, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen som arbetar med kompetensförsörjning inom IT-branschen. Enligt en beräkning så fattas det 10 000 personer med IT-kompetens. Det i sin tur, menar han, leder till att IT-branschen får säga nej till uppdrag, vilket minskar Sveriges chans till tillväxt och möjligheter till välstånd, sade han till utbildning.se

Enligt IT&Telekomföretagen är det endast 30 procent kvinnor inom IT-branschen.

I stort sett 50 procent av branschens kunder är kvinnor. Om företagen ska förstå sin marknad väl måste de också ha ett tänkande kring vad som tilltalar kvinnor när det gäller produkter och tjänster. Av det skälet tror jag att det är viktigt att få upp fler kvinnor i branschen, säger han till utbildning.se

 

 

Dela artikeln

Journalist

Johan Müller-Hansen

Fler artiklar