Weekly News

Future by Lund

Future by Lund är en innovationsplattform för utvecklingen av hållbara, attraktiva städer. Här samlas nya och etablerade aktörer sida vid sida för att tänka stort och smått om hur morgondagens samhälle och stadsmiljö kommer att se ut.

Med hjälp av det öppna nätverket får uppfinnare, företag och enskilda individer/medborgare en unik möjlighet att testa sina idéer och prototyper för att se om de fungerar som det är tänkt, inte bara i teorin utan också i praktiken.

– Vad det handlar om är att skapa ”Smart Cities for Smart Citizens”, säger Hossein Lavi som är strategisk kommunikatör på Future by Lund. Vi består av ett nätverk som tillsammans tar till vara på den kreativitet som finns i Lund med fokus på att skapa attraktiva och hållbara lösningar för och tillsammans med de som bor i staden.

I uppdraget ingår att utforska möjligheter, identifierar behov, utveckla, inspirera och skapa förutsättningar för nya kvalitativa innovationer och affärsmodeller.
– Man skulle kunna säga att vi tillsammans skapar framtiden!

Bland de frågeställningar som Future by Lund arbetar med finns framtidens boende och transporter, delningsekonomi, energi och digitaliseringen av samhället.

Under kommande år kommer Lund att vara en regional och internationell arena för innovativ och hållbar stadsutveckling och för tester och pilotprojekt i skarpt läge.

– Lund axlar en allt större roll som en internationell plats för kunskapsutveckling och innovationer och för den globala kunskapsekonomin. Samtidigt är staden liten, vilket ger fördelen att det är nära till allt och alla. Vi ska förhoppningsvis bli en motor och de erfarenheter som vi skaffar kommer vi naturligtvis att dela med oss till andra, fortsätter Hossein Lavi.
– Tanken är också att vi på det här sättet ska öka Skånes attraktionskraft för både talanger och internationellt kapital.

Läs mer: Vi har gjort en längre intervju med Årets IT-kommun.

Vad det till syvende och sist handlar om är att ta tillvara på den kreativitet som finns i staden med fokus på en grön och socialt hållbar tillväxt med innovativa lösningar inom hållbar stadsutveckling.

Just i Lund finns en lång tradition av innovationstänkande. Många uppfinningar kommer härifrån. Exempelvis Bluetooth, ultraljud och utveckling av nya läkemedel och operationsmetoder som revolutionerat sjukvården.
– Här finns en naturlig inneboende nyfikenhet, kunskap och lust att upptäcka. Men här finns också ett sedan gammalt väl inarbetat samarbete mellan akademin och näringslivet. Det skapar en bra mylla som gör det möjligt att förverkliga idéer och för företag att utvecklas och växa, understryker Hossein Lavi.

På det mer konkreta planet har lanseringen av Lunds öppna sensornätverk varit en viktig milstolpe i Future by Lund.

Det är ett fritt och öppet nätverk som bygger på LoRa-teknologin och ger möjlighet att prova sensorer och digitala lösningar i stadsmiljö. Det kan exempelvis tillföra nya värden för stadens invånare som till exempel att man kan få upplysningar om trafik, föroreningar och buller, se var lediga p-platser finns, bara för att nämna några möjligheter.
– Med hjälp av det öppna nätverket får uppfinnare, företag och enskilda individer/medborgare en unik möjlighet att testa sina idéer och prototyper för att se om de fungerar som det är tänkt, inte bara i teorin utan också i praktiken, avslutar Hossein Lavi.

Fakta

Future by Lund är en av sex innovationsplattformar inom Vinnovas satsning ”Innovationsplattformar för Smarta Hållbara Städer”.

Här samlarbetar nya och etablerade aktörer inom kommun, näringsliv och akademi sida vid sida för att lösa globala utmaningar och skapa framtidens städer. Andra städer i Sverige som ingår i satsningen är Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås och Kiruna.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar