Weekly News

Anders Borg. FINANS

Förändrade regler för personaloptioner kan öka tillväxttakten i svenskt näringsliv

"I grunden står såväl digitaliseringen som globaliseringen för positiva och nödvändiga teknologiska förändringar."

– Ett orosmoment som skapar osäkerhet i näringslivet är den nuvarande regeringens planer på att eventuellt höja skatterna för företag framöver. Det kan bromsa in det förbättrade företagsklimat som det svenska näringslivet karakteriserats av på senare år, säger Anders Borg.

En allt viktigare tillväxtfaktor i svensk ekonomi är de snabbväxande digitala företag, ”unicorns”, som är ovanligt många i just Sverige. Företag som Spotify och Klarna spelar en allt mer avgörande roll för svensk BNP. För den typen av företag spelar personaloptioner ofta en avgörande roll i arbetet med att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare i en bransch där den globala konkurrensen om de bästa medarbetarna är tuff.

– En radikal reform av optionsbeskattningen är nödvändig för att underlätta dessa företags framtida rekryteringsprocesser. I USA används personaloptioner som ett starkt incitament i samband med nyanställningar på unicornföretag, men i Sverige är personaloptioner förenade med hög beskattning. Om villkoren för personaloptioner blir mer likartade villkoren i USA kan det bidra till ett ännu högre tillväxttempo, säger Anders Borg.

Globaliseringen och digitaliseringen betraktas ofta som två av näringslivets främsta globala hot och möjligheter.

– I grunden står såväl digitaliseringen som globaliseringen för positiva och nödvändiga teknologiska förändringar. Samtidigt utsätter dessa faktorer företagen för en hel del påfrestningar och utmaningar. Det kommer att vara nödvändigt för i stort sett alla företag, oavsett bransch, att anpassa sig till den omställning som just nu pågår, säger Anders Borg.

– Den globala ekonomin var på väg mot en återhämtning i början av året, men den bromsades tyvärr upp under våren. Under resten av 2016 talar mycket därför för en svag internationell tillväxt som bland annat kan orsakas av obalanser i Kina samt att tillväxttakten i USA hittills har varit något lägre än väntat. Vad gäller den finansiella sektorn i Sverige så har de svenska bankerna ett försprång jämfört med banker från många andra länder när det kommer till att se över kostnaderna och att introducera digitala system som underlättar kundernas vardag. De bör dock räkna med en ökad konkurrens på tjänsteområden som traditionellt varit förbehållna bankerna, exempelvis konsumentkrediter, överföringar och småkrediter till företag. På dessa tjänsteområden kan fler uppstickaraktörer dyka upp, säger Anders Borg.

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar