Weekly News

Chris Berry, VD för Oracle i Sverige. IT

Flexibelt och kostnadseffektivt i molnet

Från trasslig spagetti till jämn och fin lasagne. Så kan framtidens molntjänster beskrivas. Nu efterfrågas en helhetssyn med mer flexibla integrationslösningar i allt större utsträckning. Det menar Chris Berry, VD för Oracle i Sverige.

– Frågan för IT-avdelningarna är allt oftare; hur ska vi få den här regnbågen av olika lösningar att hänga ihop, dels ur säkerhetsperspektiv, och dels på ett konstandseffektivt och flexibelt sätt så att mer tid och kraft frigörs åt innovation, säger han.

Oracle tillhör världens största och mest framgångsrika mjukvaruföretag. Framför allt är det databaslösningar som Oracle är känt för. I takt med utvecklingen har Oracle dessutom kommit att bli en ledande utvecklare och leverantör av en stor mängd olika molntjänster och applikationer. Oracle Cloud är i dag marknadens bredaste och mest integrerade moln som erbjuder Software as Service (SaaS), Platform as Service (PaaS) och Data as Service (DaaS). Ökad flexibilitet och kostnadseffektivitet är den gemensamma faktorn för alla tjänsterna.

Molntjänster, eller cloud computing, har funnits som begrepp länge men det är egentligen först på senare år som det slagit rot i det allmänna medvetandet på allvar. Det tidigare måttet av skepsis har i dag bytts ut mot en uppfattning om att molnet är en naturlig miljö att verka i.

– Samtidigt har utvecklingen förstås skett i varierande grad men totalt sett har marknaden mognat rejält och genomslaget har skett i en otrolig takt. Kunderna har fått upp ögonen för vad som faktiskt kan utnyttja molnet till och vi utvecklare och leverantörer har lyckats göra allt fler tjänster tillgängliga helt enkelt. Vi ser att företag som tidigare bara delvis använde molnet, och då ofta enklare och mindre känsliga tjänster, i dag använder molnet för mycket större och mer företagskritiska system. När man förut frågat sig kan vi eller vågar vi använda molnet är man i dag mer benägen att i stället fråga sig vad kan vi lägga i molnet.

Den stora fördelen med molntjänster är att de frigör både tid och resurser som i stället kan riktas in på kärnverksamheten och innovation. Molntjänsternas flexibilitet är också en stor fördel jämfört med dyra, egenutvecklade lokala system.

– Vi står nu inför en stort förlösande steg som kommer innebära att vi kan erbjuda inte bara olika molnbaserade applikationer, utan nu kan också hela infrastrukturen och databaser placeras i molnet. Det möjliggör integrering av alla våra tjänster, och våra konkurrenters, på ett helt nytt sätt. Det är också möjligt att själva välja om man vill ha allt i molnet, eller bara delar, och hela tiden kombinera på det sätt som passar bäst. På så sätt betalar man bara för det man använder. Det låter som en utopi men vi är faktiskt där i dag, säger Chris Berry.

Som med all IT är säkerhet- och integritetsfrågorna centrala när det gäller molntjänsterna. Hur och av vem information ska hanteras är en viktig dimension. Enligt Chris Berry är säkerheten lika bra, om inte bättre, i dagens molntjänster jämfört med on premise-lösningar.

– Vissa väljer att driva helt egna datacenter med egen personal, material och så vidare och kan på så sätt förvisso uppnå en hög säkerhetsnivå. Men om man i stället väljer att lägga allt i Oracles moln, med våra säkerhetsapplikationer, så är det minst lika säkert, men framför allt mycket mer kostnadseffektivt. Molnet är per definition en miljö där man lever tillsammans med många andra, där det finns ett standardiserat arbetssätt för samtliga kunder som abonnerar på tjänsten. Således vill jag hävda att vi kan hantera säkerheten bättre än snittet på företag som sköter det själva.

Med molnlösningarna har kunden också en stor fördel i att man själv slipper hantera nödvändig integration och uppdateringar.

– Vi utvecklar ju systemet kontinuerligt vilket gör att tjänsterna sköter sig själva för kunder. Det sparar mycket tid och pengar. I molnvärlden får man hela tiden det senaste vad det gäller funktionalitet och säkerhet för applikationer. Man slipper helt enkelt göra något själv.

Enligt Chris Berry är identitetshanteringen inom systemet därför en väldigt viktig säkerhetsfaktorfaktor.

– Om man tar kundmasterdata som exempel så är det viktigt att den är tillgänglig och korrekt för alla som har behov av den, i realtid, samtidigt som den ska vara skyddad så att den inte är tillgänglig för dem utan behörighet. För företagen är det A och O att kunna säkerställa den här typen av information och där är molntjänsterna, en mycket säker lösning, säger han.

Hur kommer framtidens molnlösningar och tjänster se ut?

– Framför allt är det helhetssynen som kommer efterfrågas mer och mer där man helt enkelt på ett smidigt sätt kan integrera och hålla ihop sina lösningar. Nu i dagarna har vi dessutom lanserat nya lösningar för att hantera Big Data, det vill säga enorma datamängder, live i realtid direkt i molnet. Man behöver alltså inte längre en jättemaskin på plats för att hantera den här typen av information. Just den här utvecklingen är otroligt spännande och nu känner jag, efter 30 år i branschen, att vi äntligen nått dit som vi alltid siktat på, säger Chris Berry.

Dela artikeln

Journalist

Johan Müller-Hansen

Fler artiklar