Weekly News

Chefsjurist på Gränges och ordförande i SWERMA RISKHANTERING

Expertpanel - Niclas Nelson

Trendspaning inom riskhantering

Makroekonomiska faktorer som krig och politisk osäkerhet i olika delar av världen är inga direkta trender men påverkar företags investeringar och måste alltid beaktas. Bolag och försäkringsbolag har också blivit noggrannare med var anläggningar byggs med tanke på naturkatastrofer när bolag ska etableras.

Starka trender vi ser just nu är Social Engineering Fraud och framför allt Fake President Fraud, det vill säga att någon utger sig för att vara hög chef, gärna VD, i ett bolag och kontaktar ekonomipersonalen för att de ska verkställa utbetalningar. Bedragarna använder sig av de anställdas auktoritetstro och påtalar ofta att transaktionen är väldigt hemlig, affärskritisk och kanske del av ett större förvärv.

Problemet är nu så stort att vissa försäkringsbolag inte vill täcka risken för detta. De klassiska Nigeriabreven återkommer också i ny tappning. En övergripande trend till följd av utvecklingen är att riskhantering blir ett mer konkret, mer framträdande och bestående inslag i alla verksamheter som drivs. 

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar