Weekly News

Mounir Messaoud, SigSecurity RISKHANTERING

Expertpanel - Mounir Messaoud

Trendspaning inom riskhantering

Cybersäkerhet och informationssäkerhet har under de senaste åren hamnat högst upp på agendan hos företag, organisationer, myndigheter och politiker. Det har inte varit lagar och regulatoriska krav som drivit fram detta utan helt enkelt, riskerna och dess potentiella konsekvenser. Den tekniska utvecklingen innebär möjligheter men också ökad sårbarhet. Dock kan den teknologiska utvecklingen också komma att hjälpa oss hantera riskerna.

Vi kommer inom en snar framtid att ha vår riskanalys ett par knapptryck bort. Riskhantering är ett värdefullt verktyg som ger information som i sin tur ger valmöjligheter. I framtiden kommer till exempel dataanalytiker att kunna hjälpa läkare att identifiera sjukdomar och rätt läkemedel med minsta möjliga biverkningar och dessutom i god i tid.

All denna utveckling förutsätter också att vi hanterar riskerna och att vi kan lita på säkerheten. Cyber- och informationssäkerhet kommer att bli ett av de mest efterfrågade områdena vad gäller kompetens. Vi kommer även att se utökat samarbete utanför organisations- och företagsgränserna.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar