Weekly News

Mattias Nettarp - Marknadschef på Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB RISKHANTERING

Expertpanel - Mattias Nettarp

Trendspaning inom riskhantering

SBSC jobbar med tredjepartscertifiering inom brand och säkerhetsområdet. Vi ser att säkerhetscertifiering efterfrågas alltmer. Exempelvis försäkringsbranschen, som en del i sina kunders riskmanagementarbete, har sedan länge ställt skadeförebyggande krav på olika brand- och säkerhetsnormer som ska säkerställas av certifierade leverantörer.

Inom såväl privat som offentlig sektor, som en del i riskmanagementarbetet, är också funktionsbaserade upphandlingar, vilket betyder att man vill handla upp en tjänst över tid och säkerställa uppföljningar för att se ifall det har gett den effekt man förväntade sig. Man tänker mer på brand och säkerhet, man köper inte bara en produkt, utan vill också att leverantören det vill säga tjänsten ska bidra med kunskap och kompetens i allt från projektering, installation, besiktning service och underhåll av produkterna.

Det gäller att säkerställa långsiktig trygghet och lönsamhet, det är ett livscykelperspektiv som blir allt tydligare. Certifiering inom brand och säkerhet är alltså en viktig del för ett lyckat Riskmanagement arbete.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar