Weekly News

Björn Björnström Regional Manager – EOS DIGITALISERING

Additiv tillverkning av polymermaterial och metaller

EOS jobbar med additiv tillverkning av polymermaterial och olika metaller. Tekniken kommer från början ifrån prototyptillverkning. Från en CAD-ritning bygger man upp den tillverkade produkten lager för lager och tekniken går ut på att ett pulver läggs på en byggplatta och smälts med laser, lager för lager, tills det motsvarar CAD-ritningen. 

En av fördelarna med att använda additiv teknik jämfört med traditionella tillverkningsmetoder är att man utgår ifrån en CAD-fil och inte behöver verktyg eller maskiner som är specialanpassade för att ta fram en viss produkt.

– Fördelen är att man kan skapa geometrier som inte kan skapas med traditionella tillverkningsmetoder. Additiv tillverkning ger total designfrihet, då man inte brottas med samma begränsningar som i traditionell tillverkning, där man normalt sett tar bort delar för att forma en produkt, till exempel genom fräsning eller svarvning. Detta gör att vi kan skapa mycket mer komplexa produkter och integrera funktioner i produkterna, till exempel kylkanaler i godset, vilket inte går att göra med klassiska tillverkningsmetoder.

Additiv tillverkning låter oss kundanpassa delarna, så att vi kan skräddarsy varje lösning, vilket är optimalt för tillverkning av exempelvis medicinska implantat och dentalimplantat. Det viktigaste för att uppnå största möjliga fördelar med denna tillverkningsmetod är att man designar för additiv tillverkning, och inte för traditionell tillverkning, säger Björn Björnström, Regional Manager på EOS.


Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar