Weekly News

Anna Ryott FINANS

En affärsmodell för att utrota fattigdom

Den svenska utvecklingsfinansiären Swedfund har en bevisad affärsmodell mot fattigdomsbekämpning. Och att skapa jobb är helt centralt för att ge långsiktig effekt.

– Nyckeln är och kommer att vara jobbskapande genom hållbart företagande. Swedfund har byggt erfarenhet och kunskap i över 35 år i utsatta länder och tillsammans med näringslivet, civilsamhälle och myndigheter vet vi vad som måste göras, säger Anna Ryott, VD på Swedfund.

"För mig är det självklart att hållbarhet och lönsamhet hänger tätt ihop."

 Det finns ett personligt möte som satt särskilda spår hos Anna Ryott, efter att ha jobbat i många år med fattigdomsbekämpning. Ett möte som på ett effektivt sätt visade vad Swedfunds uppdrag handlar om. Kvinnan hette Gloria och bodde i slummen utanför Maputo i Moçambique. Gloria var döende utan tillgång till medicin och låg ensam och övergiven av alla. Men hon var inte rädd för att dö. Hennes enda rädsla var vad hennes barn skulle tvingas utstå på Maputos gator.

Men Gloria är idag en stark kvinna med framtiden för sig. Hon fick hjälp med mediciner och ett lån så hon kunde starta ett litet men växande företag. Alla barnen går nu i skola

– Gloria sa något som etsat sig fast i mig. Hon sa: ”Medicinen och maten fick mig att överleva men jobbet gav mig livet tillbaka. Och få saker gör större skillnad än möjligheten till ett jobb och att kunna försörja sig och sin familj långsiktigt, säger Anna Ryott.

Åtskilliga undersökningar ger samma besked. Det är arbete som verkligen kan lyfta människor ur fattigdom. Det första av FN:s milleniemål, att halvera extrem fattigdom och svält uppnåddes också framförallt genom jobbskapande. 9 av 10 av jobben i utvecklingsländer skapas i den privata sektorn. För att utrota extrem fattigdom krävs en mer inkluderande tillväxt.

 Swedfunds affärsmodell är uppbyggd på tre fundament som alla måste uppfyllas för att en investering ska göras. Och de måste också antas av medinvesterare, affärspartners och lokal ledning:

-       Samhällspåverkan - till exempel jobbskapande och skatteintäkter.

-       Hållbarhet – till exempel klimatpåverkan och schyssta arbetsvillkor.

-       Finansiell bärkraft – till exempel långsiktig tillväxt och lönsamhet.

– Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom genom hållbart företagande. Vår affärsmodell är unik och jag vill inget hellre än att den sprids över världen. Och att skapa jobb för kvinnor ger en ännu större effekt på familjer, barn och lokalsamhälle.


Och statistiken säger att varje skapat jobb skapar ytterligare 7-25 nya jobb. Och varje person som får ett jobb kan försörja upp till 5 personer. Det är en hävstång som effektivt verktyg för att utrota fattigdom.

Swedufund har i dagarna signerat ett avtal där framtidens textilfabrik byggs i Etiopien. Målet är att skapa en anläggning med hållbarhet som fokus i alla delar från start. Och här är partnerskapen med lokala aktörer, själva fabriksägaren DBL Group och svenska H&M, som bidrar med kunskap och förbinder sig att vara långsiktig köpare från fabriken, extremt viktiga.

 – För mig är det självklart att hållbarhet och lönsamhet hänger tätt ihop. Hållbarheten måste finnas med i alla delar av modernt företagande. Genom Swedfunds affärsmodell, investeringar och partnerskap skapar vi varaktig förändring i världens fattigaste länder, säger Anna Ryott.

Ett annat aktuellt och viktigt initiativ är Swedfunds samarbete med andra utvecklingsfinansiärer inom ICCF, Interactive Climate Chance Fund/Facility, för att stimulera och öka investeringarna i förnyelsebar energi.

 


 

Fakta

Fakta

Swedfund är en utvecklingsfinansiär ägd av svenska staten. Verksamheten är lik privata investeringsbolag men Swedfund har mycket högt ställda krav på samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft för att göra sina investeringar. 70 procent av investeringarna finns i Afrika, söder om Sahara.

Flera av investeringarna görs i partnerskap med andra länders statliga utvecklingsfinansiärer och samarbeten med såväl lokalt som internationellt näringsliv är centralt för att få bästa möjliga effekt av investeringarna.

Swedfund samarbetar till exempel med H&M, Scania och Rezidor.

 

Dela artikeln

Journalist

Redaktion

Fler artiklar