Weekly News

Digitala lösningar effektiviserar vården

Ascom förser vårdsektorn med mobilitet och lösningar för att kommunicera och implementera ett bättre arbetsflöde. Från radiokommunikationsteknologier för 60 år sedan till lösningar för ett effektivare vårdflöde i dag.

"Vi blir äldre och sjukvården kan hålla folk vid liv längre med intensiva vårdinsatser. Detta innebär att vården blir mer resurskrävande och måste hitta nya lösningar."

– Våra installationer finns på i stort sett alla sjukhus i Sverige - vi är marknadsledande inom kommunikation till sjukhus. Vi jobbar tätt ihop med Telia och Tele2 som bygger specialistteam som går in mer och mer i hur man med mobilitet kan bidra till utvecklingen av sjukvården. Vi tror att vi kan bidra med något riktigt bra här, säger Aage Rask Andersen, VD för Ascom Norden.

I dag finns mängder av data tillgänglig som kan analyseras. Hittills har denna data i många fall varit centraliserad till databaser på sjukhusen. Många rutiner och flöden kan dock göras betydligt effektivare ifall denna information finns i var medarbetares hand inom sjukhus och vårdinrättningar, menar Aage. 

– Vi levererar mjukvaran och kommunikationen som möjliggör att föra ut informationen dit där den behövs. Vi länkar sjukvårdspersonalen till patienten. I stället för att gå fram och tillbaka får vårdpersonalen informationen direkt i en handenhet. Detta adderar mobilitet till verksamheten. I stället för att behöva leta information i olika system blir man notifierad i sin handenhet. Det går ut på att få till ett mobilt arbetsflöde för att spara tid och öka effektiviteten inom vården. 

Ascoms olika lösningar finns i dag på nära 12 000 sjukhus världen över. Ett exempel på en sådan lösning är att man via vår Unite plattform kan koppla alla typer av larm, som hjärtlarm, brandlarm, larm från hissar, och olika notifieringar till valfri mobilitet som personsökare, WiFi, Dect eller GSM-telefoni. Våra lösningar kan prioritera mer akuta larm så att de hamnar överst på attention-listan. Ascom tillverkar såväl infrastrukturen/kommunikationsplattformen som handsetet. 

– Vi har även en återrapporteringsapp för ”Vital Signs”. Med den kan vårdpersonal återrapportera information om patientens temp, puls, syresättning, och så vidare och kan scanna patienten om den har streckkod. Detta gör att data kan kopplas på ett säkert sätt till rätt patient.

Job Agent är ett system som styr arbetsflöden inom sjukvården. Den håller koll på portörer som hämtar och lämnar patienter, sängar och utrustning, så att de kan ta uppdrag i närheten av där de är, vilket sparar mycket tid. Kopplar man samman Job Agent med RTLS (Real Time location System) ökar användbarheten ytterligare. 

– På stora sjukhus kan det vara svårt att hitta varandra och att hitta rätt utrustning. Utrustning kan märkas med sändare i ett RTLS-system, så att man snabbt kan lokalisera i appen var allt och alla befinner sig.

En hygienapp ger information och möjliggör planering av patienters smittorisk och hygienbehov. Det går exempelvis att sätta en radiofyr vid tvättinrättningar som skickar en påminnelse om att vårdpersonalen behöver tvätta händerna inför kontakt med patienten.

Aage understryker att erfarenheten visar, när man implementerar system i sjukvården, är det viktigt att få med sig vårdteamen i projekten, så att man kan planera hur man ska lägga upp arbetet rent praktiskt. Olika avdelningar har olika arbetsrutiner och behov beroende på vårdens karaktär. 

Framtiden bär med sig att vi blir äldre och sjukvården kan hålla folk vid liv längre med intensiva vårdinsatser. Detta innebär att vården blir mer resurskrävande och måste hitta nya lösningar. 

– En möjlighet att avlasta sjuksköterskorna är att återinföra vårdbiträden. Om detta blir verklighet blir arbetsplanering ännu viktigare. Med våra system kan man delegera uppgifter enligt vilken yrkesroll personalen har och skicka ut dessa till handenheten. Biträden kan då få uppdrag lämpliga för rollen, sjuksköterskor kan få andra uppdrag som kräver högre klinisk kompetens och läkare kan tillkallas vid situationer som kräver läkarkompetens. 

Aage menar att digitaliseringen är en viktig hörnsten, men för att frigöra den fulla potentialen och uppnå en effektivitetsökning måste informationen göras tillgänglig ute i verksamheten. Det finns gott om exempel på detta inom industrin, som i många avseenden har kommit längre med automatiserade flöden där rätt meddelande skickas till rätt person, vilket effektiviserat produktionen avsevärt.

Klicka här för att läsa mer om Ascom Myco 2 – en Healthcare Platform i en smartphone

Läs även mer om Ascom Telligence här– keeping care close at hand
Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar