Weekly News

Darren Mowry, Head of Operations, Amazon Web Services, Nordics & e Baltics. DIGITALISERING

Digital ledare mot nya mål

Molntjänsterna har på allvar förändrat spelplanen för alla typer av organisationer och man kan tala om en demokratisering av IT. I Sverige har många företag varit snabba på att anamma tekniken och i hemmen kan vi också snart se effekterna av ökad digitalisering.

– Det är viktigt att komma ihåg att digitalisering inte är ett självändamål för en verksamhet. Digitalisering är dock en nyckel till en av de viktigaste processerna som ett bolag har, och det är innovationsprocessen. För att kunna vara konkurrenskraftig på dagens marknad behöver ett företag kunna utveckla nya produkter och tjänster i en allt snabbare takt. De som inte gör det kommer att se sig omsprungna av snabbfotade nykomlingar på marknaden. Företag behöver därför omfamna de krafter som möjliggör experimenterande och där är molnet en av de krafter som på allvar förändrat spelplanen för all form av verksamhet, oavsett om det rör sig om företag, organisationer eller offentlig sektor. Molnet har på sätt och vis inneburit en demokratisering av IT för alla organisationer, stora som små, säger Darren Mowry, Head of Operations, Amazon Web Services, Nordics & The Baltics. I dag kan ett litet bolag med internetuppkoppling få tillgång till ett lika kraftfullt datacenter som ett multinationellt jätteföretag har. De betalar enbart för hur mycket de använder, när de använder det. Darren menar att motgångar under många år var oacceptabla inom IT-världen, då kostnaderna för misslyckanden var enorma. Varje nytt IT-projekt krävde tunga förskottsinvesteringar i hårdvara, programvara, nätverk och lokaler – och detta innan man visste om innovationen faktiskt skulle vara lyckad eller inte.

I dag har molnet röjt undan många av dessa risker. Kostnaden för att göra fel är betydligt lägre med molnet, vilket i många fall ger ett upphov till en pånyttfödd innovationskultur inom organisationer som anammat molntekniken. Det blir helt enkelt ok att experimentera med IT och ok att faktiskt göra fel – bara man gör det fort nog.

Vad behöver svenska företag generellt göra för att bli bättre på digitalisering? – Konkurrensen om ledarplatsen har ökat och Sverige behöver förstå att dess ledande position inte är självskriven, utan kommer sig tack vare innovativa företag, ett IT-vänligt politiskt ramverk och tekniktillvända medborgare. Det finns en växande tendens till en introvert innovationsprocess bland många svenska företag, där bolagen mycket sällan interagerar med startups och andra ekosystem inom branschen, då de är rädda för att lämna ut information till konkurrenter. Detta kommer bli en utmaning för landet inom en snar framtid. I andra länder med hög innovations- och digitaliseringstakt, såsom Schweiz, Finland och Israel, har företagen i stället byggt upp olika ekosystem för coopetition, en sorts innovationshubbar där nya idéer är välkomna och företag snarare omfamnar digital disruption än bekämpar den.

Darren menar att Sverige också bör studera hur andra länders regeringar närmar sig ny teknik och hur regleringar kan användas för som en morot snarare än en piska. Ett bra exempel är den norska regeringen som tagit på sig ledartröjan och anammat en molnet-först-strategi. I många fall har dock de regler som skapats för att övervaka en viss marknad inte anpassats för den digitala tidsåldern. Dessa föråldrade regelverk kan då snarare förhindra säkerhet, stabilitet och tillförlitligheten till de marknader de är satta att övervaka – men också hindra dem från att växa och utvecklas. Ett land som agerat snabbt här är Nederländerna, vars nationella finansiella tillsynsmyndighet (deras motsvarighet till Finansinspektionen) skapade ett ramverk för användning av molnteknik.

Konkurrensen inom molntjänster hårdnar. På Amazon Web Services möter man konkurrensen genom att ständigt utveckla molnplattformen. Under 2016 adderades över 1 000 nya funktioner och tjänster till plattformen. Bland dessa finns AI-tjänster (artificiell intelligens), inklusive bildigenkänningstjänsten Rekognition, chat-bot-tjänsten Lex (som IT-betjänten Alexa använder sig av) samt Polly, en text-till-tal-tjänst som levereras med 47 olika röster och på 24 olika språk, inklusive svenska. Men andra molnbolag är inte det största hindret på vägen mot fler marknadsandelar: – Vi brukar säga att våra kunders inbitna vanor är våra värsta konkurrenter. Många gånger slåss vi mot föråldrade synsätt kring hur IT-infrastruktur ska driftsättas, säkras och upphandlas, vilket är en större utmaning än att möta andra konkurrerande molnföretag. Med det sagt är det viktigt att påpeka att Sverige ändå varit snabba på att anamma molntekniken – inte minst bland startups och spelföretagen.

Trots att Sverige är långt framme vad gäller digitalisering menar Darren att det finns områden med stor förbättringspotential. Inom offentlig sektor finns enorma möjligheter att effektivisera och skapa en mer medborgarorienterad sjukvård, skola och omsorg. I dag läggs en alldeles för stor del av den offentliga sektorns IT-budget på drift av gamla system och alldeles för lite på att utveckla medborgarnära tjänster. Molnet kan ändra på detta men då krävs det att man vågar tänka i nya banor.

Vad kommer att digitaliseras härnäst? – Jag tror vi kommer att se fler och fler inkopplade hemelektronikprodukter de kommande åren, marknaden är mer mogen, priserna på IoT-komponenterna har sjunkit rejält och möjligheterna att lagra och hantera IoT-data i molnet har gjort det betydligt enklare och billigare för både nya och gamla aktörer att utveckla smarta hemtjänster. När Internet of things (IoT) lanserades pratade alla om det smarta kylskåpet som skulle beställa hem nya matvaror automatiskt när de tog slut. Denna vurm kom dock av sig och det blev i stället industrin som anammade och utvecklade konceptet till Industrial IoT (IIoT). Men vi är nu på väg att återvända till kylskåpet, avslutar Darren.

Fakta

FAKTA
• Amazon Web Services (AWS) är en molnleverantör och levererar IT-resurser till flera miljoner aktiva kunder per månad över internet där du bara betalar för vad du använder och när du använder det.
• AWS växer snabbt. Under sista kvartalet 2016 ökade AWS sin försäljning med 47 procent och omsätter därmed cirka $14 miljarder per år.
• Totalt har AWS 42 datacenter (Availability Zones) i 16 regioner världen över. Två nya regioner (Frankrike och Kina) och därmed fem datacenter kommer att gå i drift de närmsta månaderna.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar