Weekly News

Kristoffer Haleen DIGITALISERING

Cyberrisker måste adresseras var för sig

Även om medvetenheten ökar har många företag fortfarande svårt att definiera vilka cyberrisker som är ett hot för just det företaget. För att kunna göra nödvändiga prioriteringar i det förebyggande arbetet måste därför bolag hantera cyberrisker mer konsekvent definiera, kvantifiera och prioritera. Annars riskerar man att lägga stora summor på investeringar och förändringar som inte förbättrar risken nämnvärt.

"Det finns ingen magisk lösning på den här problematiken. Varje företag måste skaffa sig en insikt i sin riskbild och förebygga de mest kritiska riskerna på olika sätt."

– Vad som utgör en cyberrisk för ett företag kan vara helt oväsentligt för ett annat företag i en annan bransch. Vilken risknivå som är acceptabel och vad som kan anses vara särskilt skyddsvärt skiljer sig också avsevärt mellan företag. Okunskap och en rädsla för de riskbilder som målas upp gör dessvärre att alltför många företag investerar i cyberskydd utan att först göra sin hemläxa, säger Kristoffer Haleen, cyberriskkonsult på Willis Towers Watson.

Han påpekar att ingen verksamhet helt kan eliminera alla cyberrisker. Det handlar i stället om att prioritera vilka riskområden som är viktigast att skydda sig mot.

– Det finns ingen magisk lösning på den här problematiken. Varje företag måste skaffa sig en insikt i sin riskbild och förebygga de mest kritiska riskerna på olika sätt, säger Kristoffer Haleen.

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar