Weekly News

Betrakta GDPR som en möjlighet snarare än ett hot

Den 25 maj 2018 ersätter en ny EU-förordning om dataskydd den svenska personuppgiftslagen. GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya dataskyddsförordning som börjar gälla i hela EU från våren 2018. GDPR ersätter PUL, som fått mycket kritik eftersom den anses ge ett för svagt skydd.
– Dataskyddsförordningen berör alla företag som på något sätt hanterar personuppgifter, vilket förstås inkluderar många. Eftersom GDPR kräver en del förberedande arbete är det viktigt att sätta igång med förberedelserna i god tid, gärna redan nu om man inte redan börjat, säger Clemens Klöfverskjöld, Sales Director på IT- och affärskonsultbolaget IXX.

Han har noterat att allt fler företag efterfrågar en partner som kan agera bollplank och stötta dem i arbetet med att förbereda sig inför GDPR. Eftersom det är ett arbete som inkluderar hela företaget och i allra högsta grad är verksamhetsdrivet så bör förberedelsearbetet initieras av företagsledningen.
– Mitt råd till företag är att inte enbart betrakta GDPR som en tvingande lag. Betrakta det i stället som en affärsmöjlighet som kan hjälpa er att nå era affärs-och verksamhetsmål. Om förberedelsearbetet genomförs på ett strukturerat sätt med innovativa framtidstankar kan det nämligen också utgöra ett värdefullt verktyg i er affärsutvecklingsprocess, säger Clemens Klöfverskjöld.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar