Weekly News

IT

Bäst i världen på internet

Han är internetexpert och sociala-medierguru. Dessutom är Joakim Jardenberg Sveriges första och hittills enda kommunala internetchef. När uppdraget, som han har haft i Helsingborgs stad under två år, nu börjar gå mot sitt slut kan han blicka tillbaka på en framgångsrik och intensiv period. Nyligen utsågs dessutom Helsingborg till Årets IT-kommun och helsingborg.se till landets bästa kommunala hemsida.

"Många av företagen har funnits sedan långt innan internet uppfanns och de kan känna att teknik är något som tekniker sysslar med. "

– Målen var att bli bäst i världen på internet och att bli den bästa staden vi kan bli med hjälp av internet. Vi har kommit väldigt långt på vägen, säger han.

En aktiv digitalisering av många kommunala funktioner har bidragit till många goda resultat.

– Bland annat ser vi hur skolklasser med teknikens hjälp höjt sina slutresultat i matte från 58 procent till 93 procent, från ett år till nästa. I äldrevården ser vi hur livskvaliteten ökar dramatiskt, till exempel genom möjligheten att Skypea med sina barnbarn, säger Joakim Jardenberg.

Hans roll som internetchef har inneburit att möjliggöra lösningar och att skapa entusiasm för digitaliseringens potential.

– Innan jag tackade ja så hade jag vissa krav. Det ena var att jag inte skulle ha någon budget och det andra var att jag inte skulle ha någon personal. På så sätt har mitt jobb varit mer införsäljande, där det har handlat om att få andra att börja brinna för de här frågorna. Hade det i stället handlat om en liten grupp experter som med obegränsade pengar skulle jobba med det här så tror jag inte att det hade blivit ett lika bra resultat.

Helsingborg har samtidigt haft en tydlig önskan om att förbättra sin användning av internet.

– Offentliga organisationer är väldigt stora och det tar ofta tid att få till förändringar men i Helsingborg finns en stor förändringsvilja. Och nu ser vi att man har lyckats höja kvaliteten i alla kommunens huvuduppdrag. Internet gör tydlig skillnad, säger Joakim Jardenberg.

Som ett led i att ytterligare stärka Helsingborg som internetstad startade nyligen Digitalakademin, ett utbildningsinitiativ som riktar sig till små och medelstora företag. Bakom initiativet står Google, Search Integration, Handelskammaren, Almi och Helsingborgs stad. Kick-off för satsningen var den 22 oktober och den första utbildningsmodulen drog igång den 11 november.

– Intresset har varit gigantiskt och det känns så klart väldigt positivt. Vi har ju pratat mycket om internet i staden men talk is cheap så nu ville vi faktiskt skapa något konkret och vettigt.

Utbildningarna inom Digitalakademin syftar till att stärka företagens närvaro på nätet och öka kunskaperna om nätets möjligheter, förklarar Joakim Jardenberg.

– Vi har en herrans massa företag som är väldigt duktiga på sin kärnverksamhet och de har bra koll på den fysiska världen, till exempel att driva en butik. Men när det gäller den digitala världen har de inte alltid hunnit med. Genom att lyfta golvet för digital kunskap så kan det få igång riktigt positiva spiraler där små och medelstora företag kommer att börja prata digitalt med varandra på helt nya sätt.

Digitalakademins fyra utbildningsmoduler hålls kvällstid, tre timmar åt gången.

– De handlar bland annat om att öka förståelsen för betydelsen av närvaro online. Kunderna finns på nätet, leverantörerna finns på nätet, så frågan är; finns du på nätet? Vi tar också upp hur man driver trafik till sin hemsida och hur besökarna kan omvandlas till kunder.

Enligt Joakim Jardenberg tror många fortfarande att den digitala tekniken är komplicerad och kräver stora förkunskaper, en uppfattning som kan vara hämmande.

– Många av företagen har funnits sedan långt innan internet uppfanns och de kan känna att teknik är något som tekniker sysslar med. Därför handlar det om att få till en attitydförändring, eftersom tekniken i dag är ganska lätt att ta till sig. Vi är ju i dag flera miljarder Facebookanvändare och det är ingen som har behövt gå en Facebookkurs.

– Det är helt enkelt en missuppfattning att det är svårt och dyrt att verka på internet.

Även om Digitalakademin är i en startfas är Joakim Jardenberg tämligen övertygad om att den kommer att återkomma och utvecklas efter den 27 januari, då de fyra utbildningsmodulerna är genomförda.

– Vi kommer att utvärdera resultatet och se vilka nyttoeffekter som har uppstått men jag skulle bli förvånad om det inte blir en fortsättning, säger han.

Ditt uppdrag som internetchef slutar i december. Vart tar du vägen härnäst?

– Jag kommer gå tillbaka till mina tålmodiga klienter inom näringslivet och fortsätta göra mitt för att göra världen till en bättre plats.

Fakta

Joakim Jardeberg är bland annat föreläsare, inspiratör, utbildare, internetveteran, evangelist, debattör, sociala medier-terapeut och dessutom Sveriges enda Internetchef.fakta

Dela artikeln

Journalist

Jenny Nirfalk

Fler artiklar