Weekly News

Arbete med IT-säkerhet

Berätta om ert företag?
– Vi arbetar uteslutande med IT-säkerhet. IT-brott är ett stort och växande problem, både för företag och för samhället i stort. Vi finns i nio länder i Europa och är den största leverantörsoberoende integratören av IT-säkerhet. SecureLink samarbetar med flera av de största leverantörerna i branschen för att kunna erbjuda våra kunder lösningar som svarar mot deras behov.

Utöver detta erbjuder vi konsulter för strategisk rådgivning, design och implementering, en global driftorganisation samt Cyber Defence Centers vilka analyserar trafikflöden, identifierar potentiella hot och stoppar attacker dygnet runt.

Vilka utmaningar finns?
– För oss som företag handlar det om att rekrytera medarbetare som brinner för uppgiften. I ett större perspektiv handlar det om att antalet cyberattacker ökar och kommer fortsätta att öka. Dessutom blir attackerna alltmer sofistikerade, vilket i sin tur ställer större krav på oss som IT-säkerhetsspecialister att hitta effektiva och säkra lösningar.

Tar företagen IT-säkerhet på allvar?
– Det finns mer att önska även om allt fler företag lyft upp IT-säkerhet som ett affärskritiskt område. Banker och andra högteknologiska företag med känslig information har kommit längst.
– Den 10 oktober möts hundratals kunder och leverantörer på SecureLinks årliga Securtity Forum.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar