Weekly News

ApParkingspot lanserar ny digital parkeringstjänst

ApParkingspot har tagit fram en app som gör det enkelt att dela på parkeringsplatser och att hyra ut platser som inte används. Tillsammans med Lunds kommunala parkeringsbolag gör man nu även försök med en nyutvecklad sensor för att få ett effektivare utnyttjande av allmänna parkeringsplatser. 

Det här innebär att folk inte behöver köra runt och leta parkering, säger Sasa Farkas, VD för bolaget. I Danmark har man fått ner söktrafiken från 25 till tolv minuter, och det skulle i så fall innebära en halvering av koldioxidutsläppen just för söktrafiken samtidigt som kunderna sparar tid. Att p-platser samtidigt kan utnyttjas bättre gör det hela till en win-win för alla parter. 

Sensorn kan användas i flera sammanhang. Ett exempel är för bokning av laddplatser till el-bilar.
– Ju fler elbilar det blir, desto mer ökar trycket på effektiva laddstolpar. Möjligheten att förboka en stolpe tror vi kommer att bli mycket efterfrågad, fortsätter Sasa Farkas. 

Förmedling av p-platser

Den ursprungliga idén är att föra samman privatpersoner, organisationer och företag som har p-platser som periodvis står oanvända, med bilister som behöver en tillfällig parkering. Med appen går det lätt att lägga upp en plats i systemet. Telefonens gps noterar var användaren befinner sig och visar på en karta de platser som finns i närheten. Användaren kopplar ett kreditkort till sitt konto och betalar hyran. Alla transaktioner går via den globala transaktionstjänsten Stripe.
– Det är en förutsättning för oss att alla betalningar går med automatik från köpare till säljare. Det skulle medföra alldeles för mycket administration för oss att själva ta in pengarna och betala ut, säger Sasa Farkas och tillägger att det dessutom blir det säkrare för alla parter. 

Privatpersoner och företag kan hyra ut sina platser, schemalägga när man är på jobbet eller när kontoret stänger.
– Vi öppnar man upp en marknad som inte funnits tidigare, säger Sasa Farkas. I Sverige har vi fem p-platser per bil, trots det är det brist på p-platser, särskilt i storstäder. Genom att utnyttja företagsparkeringar på helger, privata parkeringar på dagarna och så vidare, får vi ett bättre flöde och minskad trängsel.
– Det finns ju heller ingen risk i detta jämfört med att till exempel hyra ut sin bostad.
Det går även att förboka när man skall åka till en konsert, flygplatsen eller bara till stan och vill vara säker på att ha en parkeringsplats när man kommer fram. 

Crowdfunding skall säkra medel för bred marknadskampanj

ApParkingspot siktar nu på en bredare lansering.
– Alla appar har ju barnsjukdomar och buggar i början, det går sällan att komma ifrån. Nu känner vi att appen fungerar till 100 procent och att det är dags att göra det här mer känt. Därför gör vi en nyemission och vänder oss till investerare via FundenByMe. Kampanjen startar den 2 november.
– Vi ser det hela både som en kapitalisering av bolaget och som en marknadsföringskampanj, avslutar Sasa Farkas. 

Sasa Farkas, VD för AParkingSpot.

Fakta

AParkingSpot är en del av CleanTech Scandianavias Accelerator och Drive Sweden. Tillsammans med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) samarbetar Apparkingspot också på forskningsprojektet ”Delningsekonomin – en innovation för hållbara transporter” och Apparkingspot är också en del av FutureByLund projektet ”Smarta Offentliga Miljöer 2”.

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar